V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Našica

Upravni odjel za gospodarstvo, investicije i komunalni sustav Grada Našica, kao nositelj izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica, objavljuje prethodnu obavijest o početku izrada V. izmjena i dopuna PPUGN-a.

Jedan od razloga za izmjene i dopune PPUGN-a su prihvaćeni prijedlozi podneseni Gradu Našice, temeljem članku 85. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine’., br. 153113.,65117., 114118,39/19. i 98119.), kojim je propisano da izradu prostornog plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko.

Prijedlozi koji pristignu nakon 22. travnja 2022. neće se obrađivati tijekom ovih izmjena i dopuna

Obavještavaju se svi zainteresirani građani, kao i zainteresirane pravne osobe da mogu dati prijedloge za V. izmjene i dopune PPUGN-a (Prostornog plana uređenja Grada Našica) do petka, 22. travnja 2022., koji će biti obrađeni u sklopu planiranih V. izmjena i dopuna.

Obrazložene prijedloge s kontakt podacima podnositeljima moguće je predati:

  • osobno na urudžbeni zapisnik Grada Našica
  • poslati poštom na adresu Grada Našica, Upravni odjel za gospodarstvo, investicije i komunalni sustav, Trg dr. Franje Tudmana 7, 31500 Našice
  • poslati e- poštom na adresu: [email protected]

Svi koji su već predali prijedloge za izmjene i dopune PPUGN-a ne moraju ponavljati svoje prijedloge. Prijedlozi koji pristignu nakon 22. travnja 2022. neće se obrađivati tijekom ovih izmjena i dopuna. Podnositeljima prijedloga u ovoj fazi neće se dostavljati pisani odgovori, već će prihvaćene prijedloge biti moguće vidjeti tijekom postupka izrade V. izmjena i dopuna PPUGN-a. Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, investicije i komunalni sustav, svakim radnim danom ili na tel. 031/618-181. Osoba za kontakt je viši stručni suradnik za prostorno planiranje Boris Brajdić, dipl. ing. arh.

Pročitajte još