U srpnju zabilježen povećan broj zaposlenih

Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku u srpnju 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 586 735, a od toga 745 167 čine žene.

Najviše ih radi u prerađivačkoj industriji

U odnosu na lipanj 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,5%, a broj žena za 1,7% u srpnju ove godine. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u srpnju 2021. porastao je za 2,3%, a broj žena za 3,0%. Najviše zaposlenih u srpnju je zabilježeno u prerađivačkoj industriji, trgovini na veliko i na malo te u obrazovanju. Prema istim podatcima najmanje je zaposlenih u rudarstvu, slijedi poslovanje nekretninama te opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Pročitajte još