Svjetski dan šuma

Svjetski dan šuma slavi se 21. ožujka i prilika je za posjetiti se koliku važnost imaju šume za čovječanstvo. Naime, šumske se površine svake godine smanjuju, a time i svi benefiti šuma koje su proizvođači kisika, spriječavaju eroziju tla, imaju značajan utjecaj na klimu i ublažavanje klimatskih promjena, a i izvor su hrane.

Veliku ulogu u spašavanju šuma od požara imaju vatrogasci

Danas su šume globalno ugrožene, s jedne strane i zbog lošeg gospodarenja i velike sječe, ali i požara koji mogu uništiti velike površine kojima treba dugi niz godina za oporavak. Upravo se zato svake godine radi na izgradnji promatračnica, izgradnji i održavanju protupožarnih prosjeka kao i videonadzoru koji omogućava rano uočavanje požara.

Veliku ulogu u spašavanju šuma od požara imaju vatrogasci stoga je ulaganje u vatrogasnu opremu, vozila, ali i u uvježbavanje vatrogasaca, zapravo izravno ulaganje u spas šuma. Prema podacima aplikacije Upravljanje vatrogasnim intervencijama, samo u ovoj godini je već zabilježeno 129 požara u šumama, pri čemu je opožarena površina od 878 ha. Očuvanje šuma zadatak je sviju nas i svojim odgovornim ponašanjem spriječavamo njihov nestanak.

Izvor: HVZ; Foto: PD Krndija Našice

Pročitajte još