Stop nasilju među djecom – najmlađi plakatom poručili kako zaustaviti nasilje

Hrvatski Crveni križ organizirao je edukativnu radionicu za djecu tražitelje međunarodne zaštite koja borave u kutinskom Prihvatilištu. Dan ružičastih majica obilježava se svake zadnje srijede u veljači, a diljem svijeta obilježava se kao Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Fokus radionice bio je na najmlađima s posebnim naglaskom na djecu školske polaznike koji su uključeni u obrazovni program kutinskih škola. Većina sudionika ove radionice nije od ranije upoznata sa svim socijalnim rizicima kojima mogu potencijalno biti izloženi. Tim putem upoznati su sa četiri tipa nasilnog ponašanja: verbalno (npr. prijetnje), socijalno (npr. ogovaranje i širenje zlobnih tračeva), psihološko (npr. praćenje), tjelesno (npr. udarci).

Hrvatski Crveni križ svakodnevno pruža psihosocijalnu podršku tražiteljima međunarodne zaštite

Djeca su putem radionice izradila prigodan plakat na kojem su se mogli izraziti na koji način bi oni zaustavili nasilno ponašanje. Budući da Hrvatski Crveni križ svakodnevno pruža psihosocijalnu podršku tražiteljima međunarodne zaštite, često se na preventivan način educira i roditelje o navedenoj temi kako bi se smanjili mogući rizici. Hrvatski Crveni križ u Prihvatilištima u Zagrebu i Kutini provodi aktivnosti s tražiteljima međunarodne zaštite u sklopu provedbe projekta „Pružanje psihosocijalne podrške i usluga tražiteljima međunarodne zaštite“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Izvor: HCK

Pročitajte još