Što je otpornost na požar i kako se ispituje

Otpornost na požar je sposobnost da materijal ili sustav odoljeva vatri ili pruži zaštitu od nje u određenom vremenskom razdoblju. Mjeri se u skladu s postupcima ispitivanja otpornosti na požar koji su standardizirani u Europskoj uniji prema EN i BS EN normama.

Što je klasa otpornosti na požar?

Građevinskim materijalima i konstrukcijskim sustavima dodjeljuje se klasa otpornosti na požar nakon temeljitih postupaka ispitivanja. Ove klase izražene su kvalitativnim karakteristikama i jedinicom vremena, što znači da uzorak može izdržati požar tijekom tog vremenskog razdoblja.

Kako se ispituje i mjeri otpornost na požar?

Ispitivanje otpornosti na požar obično uključuje zagrijavanje uzorka na unaprijed određenu temperaturu, a zatim njegovo izlaganje simuliranim uvjetima požara na određeno vrijeme. Vrijeme potrebno da materijal ili konstrukcija izgubi atribute otpornosti na požar mjeri se i koristi kao pokazatelj njegove otpornosti na požar.
Vremenski okvir tijekom kojeg uzorak odoljeva vatri mjeri se u minutama, a također mu se dodjeljuju REI atributi, koje objašnjavamo u sljedećem stavku.
Ispitivanja otpornosti na požar uglavnom su usmjerena na sustave konstrukcija, a ne na pojedine elemente ili materijale, kako bi se točnije odrazile realne građevine.

Što znači REI?

REI su tri karakteristike otpornosti na požar definirane normom EN 13501 i one su sljedeće:

  • Nosivost (R): Trajanje sposobnosti uzorka da izdrži izlaganje vatri, a da se pritom ne izgubi strukturna stabilnost.
  • Cjelovitost (E): Vrijeme tijekom kojeg se pamučni jastučić zaštićen ispitivanim materijalom ne zapali, ili drugim riječima, vrijeme tijekom kojeg uzorak sprječava širenje vatre i plinova. Širenje topline na drugu stranu je u ovom slučaju prihvatljivo.
  • Izolacija (I): Vrijeme do kojeg se temperatura površine neizložene strane uzorka ne poveća za 140 °C.

Zaključak

Otpornost na požar je važno svojstvo za materijale korištene u zgradama koje zahtijevaju visoku razinu i pouzdanost pasivne protupožarne zaštite. Razumijevanjem kako se ispituje otpornost na požar možete osigurati da vaši izabrani materijali ispunjavaju zahtjeve za upotrebu u takvim aplikacijama.

Izvor Sponzorirani članak, Foto: Chris Karidis

Pročitajte još