Spremni za zimske radosti od kojih je vjerujemo najzanimljivija ona – Lopata u ruke

zima
zima

Snijeg nam dolazi, a samim time i radosti čišćenja su tu. Upravo zbog toga donosimo vam program čišćenja Grada Našica, kao i ono što sami možete učiniti ispred svojih kuća, zgrada ili lokala.

Našički Park d.o.o. Našice obavlja radove zimske službe na području Grada Našica u skladu s IZVRŠNIM PROGRAMOM u sezoni 2017/2018. godine.

IZVRŠNIM PROGRAMOM rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Našicama i prigradskim naseljima, te nerazvrstanim cestama u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.04. naredne 2018. godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi (POLICIJSKA POSTAJA, VATROGASNA SLUŽBA, ŽUPANIJSKA BOLNICA i dr.), te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.

(Kompletan prikaz čišćenja ulica u Gradu Našicama možete pogledati ovdje:)

karta1akarta2a

Ulice i kolnici koje nisu obilježeni bojama održava druga tvrtka, odnosno koncesionar za državne i županijske ceste.

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

   – izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeti

   – sprječavanje klizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine

   – čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza. mostova i dr

   – u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnost

   – uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega

zima2

   Važno je biti odgovoran

Kako je svima u interesu da nam ceste i staze budu prohodne, ovom prilikom molimo sve čitatelje da se uključe u čišćenje te da ispred svojih kuća, stambenih zgrada ili lokala očiste snijeg ili led. Vrlo je važno to činiti jer znamo kako je našim najmlađim sugrađanima teško ići po stazama ukoliko staze nisu očišćene. Isto tako, ukoliko se stvori ledeni pokrov treba ga što prije ukloniti kako ne bi došlo do neželjenih lomova. Građanima je upravo zbog toga omogućeno besplatno posipanje solju staza, a sol se nalazi u žutim PVC posudama na određenim mjestima u gradu.

 
bricks2016

Pročitajte još