Požar otvorenog prostora – Oprezno u rukovanju s vatrom na otvorenim prostorima

vatrogasci nasice
vatrogasci nasice
Jučer su oko 16 sati našički vatrogasci zaprimili dojavu o požaru otvorenog prostora u mjestu Zoljan – Štukino Brdo, mjesto nedaleko Našica. Odmah po zaprimljenoj dojavi operativni djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Našice putem sustava za alarmiranje “ALARM” obavijestio je sve Našičke vatrogasce. Na mjesto požara upućena je dežurna smjenu Javne vatrogasne postrojbe Našice, zajedno sa dobrovoljnim vatrogascima iz DVD-a Našice s jednim navalnim i

jednim zapovjednim vozilom. Na mjesto požara, vatrogasci su spoznali da gori nisko raslinje, te su brzom reakcijom vrijedni vatrogasci uspjeli ugasiti požar kako se ne bi dalje proširio te ugrozio veće predjele šume ili voćnjake.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske apelira na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.                

Posebno podsjećamo na sljedeće:

– mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, voćnjaka, vinograda, željezničkih pruga, plinovoda, vodova električne energije da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

– oko mjesta paljenja očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje tri metra;

– spaljivanju granja, trave i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, grablje, voda i dr.). Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kada je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću, odnosno spaljivanje treba obaviti tokom dana i po mirnom vremenu;

– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Napominjemo:

– Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15 tisuća kuna;  

– Za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je novčana kazna od 15 do 150 tisuća kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna od dvije do 15 tisuća kuna;                          

– Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od tisuću do 15 tisuća kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru;

– Propisana je i kazna za pravnu osobu koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru, i to u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna te za odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna od dvije do 15 tisuća kuna.             

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okoliš smanjit ćemo mogućnost izbijanja požara s neželjenim ili tragičnim posljedicama.

Pročitajte još