Osobe starije životne dobi mogu i trebaju biti korisni članovi zajednice

Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopad obilježava se dugi niz godina prema Odluci (45/106) Skupštine Ujedinjenih naroda koja je donijeta 14. prosinca 1990. godine. U 2023. godini provodi se s ciljem jačanja podrške osobama starije dobi kako bi bolje ostvarili svoje privatne i javne interese. Svjetska zdravstvena organizacija posebno ističe važnost odnosa prema starenju i dobrom zdravlju. Funkcionalno sposobna i zdrava osoba starije dobi može biti koristan član zajednice i potencijal za prijenos znanja, vještina i radnog iskustva na mlađu dob.

Osnove za zdravo starenje postavljaju se u mlađoj životnoj dobi pozitivnim zdravstvenim ponašanjem, no zdravstvene se poteškoće većinom javljaju u starijoj dobi. Ubrzani rast broja osoba starije dobi ukazuje i na značaj promicanja zdravlja i prevenciju bolesti tijekom cijelog života. Prema posljednjim dostupnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2021. godine, broj starijih osoba (u dobi od 65 godina i više) iznosio je 761 milijun. Daljnja predviđanja do 2050. godine ukazuju na porast broja osoba starije dobi na dvije milijarde. Republika Hrvatska spada u jednu od najstarijih nacija u Europi jer je prosječna dob stanovnika 42 godine.

HCK i njegova društva provode aktivnosti kojima je godišnje obuhvaćen znatan broj korisnika starije dobi

Starenje populacije u 21. stoljeću postaje globalni trend i javnozdravstveni prioritet radi kojeg se sve više mijenjaju društveni odnosi jer zahvaća gotovo sve sektore društva (tržište rada, stanovanje, prijevoz, socijalnu zaštitu, obiteljske i međugeneracijske odnose). Ulaganje u zdravo starenje postaje neizbježno zbog ekonomskih razloga i održivosti mirovinskog sustava. Konkretne akcije za unapređenje kvalitete života i očuvanje zdravlja starijih osoba stalno se poduzimaju, poput promjene mišljenja i stavova o godinama, traženja dugoročnih rješenja i povećanih ulaganja zdravstvene i socijalne skrbi, prilagodbi u zajednici i drugo.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca provodi različite programe za osobe starije dobi koji uključuju poboljšanje kvalitete života, podržavanje samostalnosti i neovisnosti, prevenciju ozljeda, povećanu socijalnu uključenost, mentalno zdravlje, doprinos vlastitog iskustva zajednici, promicanje ljudskog dostojanstva kao i borbu protiv diskriminacije zbog starosne dobi.

Početkom 2019. godine Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca osnovala je radnu skupinu „Zdravo starenje“ (član je i Hrvatski Crveni križ), s ciljem jačanja postojećih i razvoja novih programa za starije osobe u radu nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Hrvatski Crveni križ i njegova društva provode aktivnosti kojima je godišnje obuhvaćen znatan broj korisnika starije dobi: Pomoć u kući (10.500 korisnika), Dnevni boravak/ Klubovi za starije osobe (2.500 korisnika), Posudionica medicinskih pomagala (5.000 korisnika), Pučke kuhinje, Pomoć starijim osobama koje žive same u socijalnoj potrebi i slično.

Izvor: HCK

Pročitajte još