Održana Sjednica Savjeta za nacionalne manjine OBŽ

Pod predsjedanjem zamjenika župana Josipa Miletića danas (7. travnja 2023. godine) održana je 7. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Osječko – baranjske županije. Članovi Savjeta razmatrali su tri točke dnevnog reda. Tako su nakon rasprave usvojili Informaciju o provedbi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za Rome na području Osječko – baranjske županije za 2022. godinu, zatim Nacrt Akcijskog Plana za Rome na području Osječko – baranjske županije za 2023. godinu, dok se pod trećom točkom raspravljalo o obilježavanju Dana nacionalnih manjina OBŽ, koji se od 2018. godine obilježava u zadnju subotu u mjesecu svibnju.

Pročitajte još