Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U srijedu, 30. svibnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici g. Krešimir Kašuba, dr.vet.med. (HDZ), g. Dušan Nekić, dipl.ing. (HDZ), g. Vjekoslav Mahovlić (MOST) i gđa. Melita Šoštarec (nezavisna).

Sjednici je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 12. točaka.

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

Na početku sjednice vijećnici su primili na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Većinom glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica donešen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu i Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (jednoglasno).

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Našice, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Zahvalnica Grada Našica, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Nagrada Grada Našica, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Nagrada Grada Našica za životno djelo i Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti:, Odluka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine u k.o. Našice i Odluka o osnivanju i utvrđivanju obuhvata Industrijske zone Našice.

Gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić o održanoj sjednici je između ostalog izjavio.

Gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić

„Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica Gradsko vijeće raspravljalo je o brojnim odlukama. Najznačajnija točka o kojoj ovisi i funkcioniranje grada je točka Proračuna Grada gdje smo usvojili izvještaj o izvršenju Proračuna za proteklu godine. Isto tako napravili smo i prvi rebalans proračuna u ovoj godini. Moram naglasiti kako je Proračun povećan iz razloga što postoje sredstva iz Europskih fondova i sredstva iz ministarstava koja smo dobili i koja ćemo još dobiti do kraja godine. Kao što smo mogli vidjeti na sjednici, proračun je povećan na 91 milijun kuna, te treba istaknuti da je izmjena proračuna kvalitetno pripremljena i da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo tu odluku. Važna točka je također bila i Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca o čemu će biti više govora u narednom periodu. Gradsko vijeće donijelo je i Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Našica. To su Zahvalnice Grada Našica, Nagrade Grada Našica i Nagrade za životno djelo koje će biti uručene na svečanoj sjednici 13. lipnja. Donesen je važan Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.“ – rekao je među ostalim gradonačelnik Grada Našica Josip Miletić.

Pročitajte još