Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U Gradskoj vijećnici, nakon ljetne stanke, održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Sjednici je bilo nazočno 14 od 15 vijećnika te je konstatirano da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. Uz gradske vijećnike sjednici su bili nazočni ravnatelji, direktori i predsjednici institucija, tvrtki i udruženja s područja Grada Našica koji su podnijeli izvješća za 2020. godinu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAMEPrihvaćene sve točke dnevnog reda

Na konstruktivnom aktualnom satu vijećnička pitanja gradonačelniku Krešimiru Kašubi postavili su vijećnici Bruno Wolf, Josipa Knežić, Samir Haj Barakat, Silva Miškulin, Anita Stanić Plemeniti i Branka Baksa. Nakon rasprave, prešlo se na glasanje, tako je Gradsko vijeće prihvatilo svih 25 točaka dnevnog reda. Sukladno tome jednoglasno je prihvaćen Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća, izvješća: Centra za socijalnu skrb Našice, Javne vatrogasne postrojbe Našice, Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, Zavičajnog muzeja Našice, Našičke razvojne agencije „NARA” d.o.o., prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Našica za 2021. godinu, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni, Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina upisanih u z.k.ul. 830, k.o. Martin, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica, Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, kao i sve tri odluke o Javnim priznanjima Grada Našica.

Konstruktivna rasprava

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar istaknuo je zadovoljstvo održanom sjednicom, kao i prihvaćanjem svih točaka dnevnog reda.

„Rasprava je bila duga, pa se sjednica pretvorila u maratonsku, preko tri sata zajedno sa aktualnim satom koji je pitanjima bio ispunjen svih 60 minuta. Mnoge institucije i poduzeća su dobila i pohvale što se tiče njihovoga rada i truda, važno je to istaknuti, jer znamo da su radili i izvještavali o 2020. godini, pandemijskoj godini. Donesene su i odluke koje direktno utječu na daljnja ulaganja u Gradu, rekonstrukcija DVD-a u Markovcu, izgradnja vrtića u Markovcu, te odluka o socijalnoj skrbi prema kojoj se pomažu sva vrtićka djeca, odnosno subvencionira im se boravak.” – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba odgovorio je na sva postavljena pitanja u toku Aktualnog sata, za koji je istaknuo da je bio ispunjen dobronamjernim pitanjima i prijedlozima.

„Na aktualnom smo satu raspravljali o vrtićima, gdje smo jasno i glasno rekli da je za 8% povećan broj djece vrtićke dobi, što nam je svima izuzetno drago. Sukladno tome spomenut je dječji vrtić u Markovcu, za kojeg ćemo sigurno povući tražena sredstva od EU u iznosu od gotovo 7 milijuna kuna. To je uistinu potreba, jer ove pedagoške godine imali smo 36 djece ne upisane u gradski vrtić, pa smo napravili preraspodjelu prema privatnim vrtićima. Radi se o najranjivijoj kategoriji stanovništva, djeci i mladim obiteljima koji stvaraju svoju egzistenciju, stoga je bilo bitno osigurati im jednake uvijete za upis djece u vrtić. Postavilo se pitanje i o gradskim jaslicama, koje su projektirane i za njihovu izgradnju čekamo povoljno razdoblje EU fondova za nominaciju financiranja.

Raspravljalo se i o uređenju kružnih tokova na ulasku u Našice koji su u vlasništvu Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste, gdje smo u procesu ishođenja dozvola za uređenje. Dotakli smo se teme uređenja dječjeg igrališta pored dvorca koje će se obnoviti u sklopu projekta obnove Perivoja i dvorca Pejačević. Pitanja su upućena i za radne bilježnice, koje su s malim zakašnjenjem prije koji dan stigle na školske klupe, a koje su sufinancirane od strane Grada. Zanimljiva sugestija se ticala psihološke pomoći za vrijeme pandemije, posebice djeci, gdje ćemo dati inicijativu zdravstvenim djelatnicima za organizaciju istih.„ – rekao je gradonačelnik Krešimir Kašuba zahvalivši se na korektnom odnosu i radu, te vijećnicima na postavljenim pitanjima.

Predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar (HDZ) izvijestio je da vijećnica Silva Miškulin više nije vijećnica Domovinskog pokreta, već će u Gradskom vijeću djelovati kao nezavisna vijećnica.

Pročitajte još

Učitavanje...