Odlagalište otpada u Đurđenovcu uspješno sanirano

otpad

otpad

Prije nekoliko dana završena je sanacija odlagališta neopasnog otpada ”Teodorovac” u Đurđenovcu, projekt vrijedan 7,5 milijuna kuna. Završetak projekta obilježen je obilaskom predstavnika Općine Đurđenovac, vinkovačke tvrtke Eurco koja je izvodila radove te članova povjerenstva na tehničkom pregledu, a koje je utvrdilo da je odlagalište otpada sanirano u skladu sa dozvolama i najstrožim pravilima o zaštiti okoliša. Realizacija projekta trajala je manje od tri mjeseca koliki je bio ugovorni rok. Odlagalište otpada sanirano je zahvaljujući sufinanciranju iz Kohezijskog fonda EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, odlagalište ”Teodorovac” sanirano je sa 85 posto sredstava iz EU fonda, a 15 posto iz nacionalnog fonda.

„Cijeli projekt sanacije odlagališta otpada sa pratećom dokumentacijom ukupne je vrijednosti 7,5 milijuna kuna, od čega je 5,6 milijuna kuna europskih sredstava, a ostatak iz nacionalnog fonda. Općinu Đurđenovac taj projekt nije koštao baš ništa.“ – naglasio je načelnik općine Đurđenovac Hrvoje Topalović prilikom obilaska saniranog odlagališta otpada.

Podsjetio je da je do kraja 2018. godine u Hrvatskoj sva postojeća odlagališta otpada moraju biti sanirana i zatvorena temeljem ispregovaranih rokova s Europskom unijom.

”Da nismo uspjeli iskoristiti javni natječaj i privući sredstva iz EU, sav financijski teret tada bi pao na Općinu. Ta investicija bila bi financijski jako zahtjevna za Općinu, a svakako bi je morali realizirati. No, zahvaljujući osiguranim europskim i nacionalnim sredstvima, nismo zadirali u općinski proračun. Osim zaštite okoliša, postigli smo i velik financijski uspjeh”, zaključio je Topalović. 

Projekt sanacije odlagališta realiziran po metodi kojom je na postojećoj lokaciji otpad prekriven nepropusnim slojem te je izgrađen sustav otplinjavanja. Na nepropusnom završnom pokrovnom sloju posađeno je autohtono zelenilo. 
Sanacijom odlagališta ”Teodorovac” poboljšano je stanje okoliša na području općine Đurđenovac i njime je sanirano neuređeno odlagališno područje od oko 10.100 četvornih metara te su eliminirani negativni učinci nekontroliranog otpada. Naime, osim što je uklonjen veliki zagađivač (više od 21.000 prostornih metara komunalnog otpada nagomilanog u posljednjih 20-tak godina), stvorena je nova zelena oaza. O saniranoj i uređenoj zelenoj površini će dalje brinuti komunalno društvo Rad d.o.o. Đurđenovac.

bricks2016

Pročitajte još