Od danas ponovno dozvoljene posjete u Općoj županijskoj bolnici Našice

Sukladno naputku Zavoda za javno zdravstvo i povoljnijoj epidemiološkoj situaciji vezano uz pandemiju Covid 19 virusom, ponovno su moguće posjete bolesnicima koji se liječe na odjelima našičke bolnice. Naime točno je definiran i sam protokol posjeta, a on određuje broj ljudi u posjetama, način na koji se provodi ulazak i protok posjeta u tijeku dana.

Taj protokol podrazumijeva mjerenje temperature, dezinfekciju, zabilježbu osobnih i epidemioloških podataka te nošenje vlastite zaštitne maske, koju svaki posjetitelj mora donijeti. Poštivanje svih navedenih mjera, nužno je radi zaštite naših bolesnika čiji je imunološki status kompromitiran, ali i zbog zaštite zdravstvenog sustava. Preporučeno vrijeme za posjete bolesnicima je u terminima koji su bili određeni prije pandemije Covid19 virusom. Posjete je moguće i ranije dogovoriti te uskladiti termine s osobljem odjela na kojem pacijent boravi. I dalje treba postupati maksimalno i odgovorno, a ukoliko dođe do promjene epidemiološke situacije, izvijestit ćemo o eventualnim izmjenama.

Pročitajte još