Obilježili Dječji tjedan i Međunarodni dan djeteta

Od 5. do 11. listopada, putem digitalnog alata Padlet, obilježen je Dječji tjedan i Međunarodni dan djeteta, u OŠ Dore Pejačević Našice, koji se uvijek održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. Ove godine je kao moto Dječjeg tjedna bila lijepa i prepoznatljiva izreka, koja izražava odnos odraslih prema djeci: „Ljubav djeci prije svega!“.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:

  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
  • organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
  • pokrenuti nove aktivnosti od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Kako su svoju kreativnost izrazili naši učenici, možete vidjeti putem ove poveznice.

Pročitajte još