Niza – Stjepan Paska predsjednik DŠA „Niza‟

niza1

Jučer je  održana u prostorijama Mjesnog doma u Nizi, osnivačka Skupština Športske udruge Dječja Športska akademija „Niza‟.  Skupštinu pozdravnim govorom otvorio je Zoran Kumrić. Nakon izbora predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika  usvojen je dnevni red, te se donijela odluka o osnivanju udruge i usvajanje Statuta. Ciljeve i smjernice rada udruge predstavio je Zoran Kumrić, koji je naglasio da glavni cilj je rad sa djecom putem treninga, te promicanje športa kao temelja zdravog života, a  što je  zbog današnjih trendova života zapostavljeno, pogotovo jer djeca provode dosta vremena pred računalom. Također je navedeno da se udruga osniva sa ciljem podizanja  rada na jednu višu razinu, da bi se djeci moglo pružiti još više , jer putem  udruge može se lakše doći do donacija, sponzorstva i sl. U budućnosti je planirano organiziranje susreta sa sličnim športskim udrugama iz našičkog kraja, a gdje bi polaznici odigrali međusobne utakmice uz druženja. Trenutno treninge pohađa 30-tak djece raspoređenih u dvije skupine, od kojih je 95% iz Nize.  Odluka o osnivanju i Statut udruge doneseni su jednoglasno. Nakon toga izabran je predsjednik udruge Stjepan  Paska ml., koji je predložio sastav Izvršnog odbora  i to Zoran Kumrić (dopredsjednik), Ivica Bardy (tajnik), Valent Suk (blagajnik) i Mladen Serdar, a koji su potvrđeni jednoglasnom odlukom svih nazočnih.  U Nadzorni odbor su izabrani su Goran Pajnić (predsjednik) te članovi Dario Makaj i Zvonko Galinec, također jednoglasnom odlukom. Donesene su još odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje, te financijski plan i pokretanje postupka za u upis u registar udruga Republika Hrvatske. Pristupnicu udruzi je potpisalo ukupno 27 članova. Na kraju Skupštine organiziran je domjenak za sve nazočne.

niza2

Pročitajte još