Javni poziv za korištenje đurđenovačke školsko – sportske dvorane

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac , Kardinala Alojzija Stepinca bb, 31511 Đurđenovac, OIB:10402434431, sukladno odredbama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama ( NN br.76/99) i Procedure stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, KLASA:406-01/20-01/07 URBROJ:2149-08-20-01, od 4.lipnja 2020. god. objavljuje

JAVNI POZIV

ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE

  1. Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac daje na korištenje prostor školsko-sportske dvorane za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi.
  2. Školsko-sportska dvorana daje se na korištenje do zaključno 31.prosinca 2022.
  3. Školsko-sportska dvorana daje se na korištenje radnim danima, od ponedjeljka do petka.
  4. Zainteresirani su obvezni navesti broj sati korištenja.
  5. Raspored korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i Škole.
  6. Naknada za korištenje iznosi za:

MALU DVORANU: 50,00 kuna po satu korištenja,

VELIKU DVORANU: 190,00 KUNA po satu korištenja.

Zahtjeve za korištenje male i/ili velike školsko-sportske dvorane mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.

Zahtjev mora sadržavati:

  1. A) Za pravne osobe : Naziv, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, kontakt podatke ( tel.broj/ broj mobitela/ adresu elektroničke pošte)

B) Za fizičke osobe: ime i prezime, adresu, OIB, kontakt podatke ( tel.broj/ broj mobitela/ adresu elektroničke pošte)

  1. Vrstu aktivnosti koja se želi obavljati u maloj i/ili velikoj školsko-sportskoj dvorani.
  2. Izjavu o visini naknade za korištenje.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu Škole u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Škole.

Nepotpuni zahtjevi, odnosno zahtjevi koji ne odgovaraju uvjetima Javnog poziva, te zahtjevi zainteresiranih stranaka koje imaju nepodmirena dugovanja prema Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac neće se razmatrati.

S odabranim sudionicima Javnog poziva, Škola će sklopiti Ugovor, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Za sve potrebne informacije o školsko-sportskoj dvorani i njezinom razgledavanju, zainteresirani se mogu javiti na broj telefona: 031/601-101 ili e-mail: ured@os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr

KLASA:372-09/22-01/01

URBROJ:2149-8-22-04

Đurđenovac, 16.rujna 2022.

Ravnatelj:

Toni Markotić, prof. i mag. bibl.

Pročitajte još