Našička srednja škola obilježila rođendan Isidora Kršnjavoga i Stanka Bilinskog

Kao i svake godine, tako je i ove Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice obilježila obljetnice rođenja poznatih sugrađana u suradnji sa Udrugom za hrvatsku povjesnicu i Matice hrvatske te Zavičajnog muzeja postavljanjem cvijeća ispred bista Isidora Kršnjavoga i Stanka Bilinskog. Prigodan tekst pročitala je učenica Inga Lah, 2. a og. Plakat u holu izradile su učenice 2. a og: Helena Ivanović, Anita Kostreš, Ina Lah i Ana Tomljanović, a Katarina Špehar izradila je u digitalnom obliku dvije fotografije: Isidor u mojim očima, nekad i danas.

Isidor Kršnjavi (Našice, 22. 4. 1845. – Zagreb, 3. 2. 1927.)

Hrvatski slikar, povjesničar umjetnosti, pisac i političar čije ime nosi i našička srednja škola. Isidor se u rodnim Našicama zadržao vrlo kratko, proveo je rano djetinjstvo, no uspomena na njega, u ovom gradu i u ovoj školi uvijek se održava. Svojom erudicijom, neutaživom željom za učenjem i širenjem vidika, velikom nadarenošću i nesvakidašnjom radišnošću i životnom energijom Kršnjavi je osoba koja je ostavila dubok, upravo nezaobilazan trag u hrvatskoj kulturi kraja 19. odnosno početka 20. st.

Stanko Bilinski (Našice, 22. 4. 1909. – Zagreb, 6. 4. 1998.)

Hrvatski matematičar koji je diplomirao 1932. te doktorirao matematiku 1944. u Zagrebu. Radio je kao srednjoškolski profesor, bio je predsjednik Društva matematičara, fizičara i astronoma te dekan PMF-a. Uz sve to i redoviti član HAZU. Bavio se u prvom redu geometrijom. Najvažniji rezultati odnose se na teoriju mreža poliedara, neeuklidsku geometriju, diferencijalnu i linijsku geometriju te funkcionalne jednadžbe u geometriji. Iza sebe ima objavljenih 47 znanstvenih radova, 7 stručnih, 2 udžbenika i 4 kataloga. Dobitnik nekoliko nagrada među kojima su važnije nagrada“ Ruđer Bošković“ 1967. i Nagrada za životno djelo 1982.

Izvor: SŠIK Našice, Dunja Irha Baričević, prof.

Pročitajte još