Našice – “Zajedno više možemo” – Video

obavještavamo Vas da je Policija u zajednici, Policijske
postaje Našice krenula sa provođenjem preventivnog projekta pod nazivom
“Zajedno više možemo” za koji je dana 29. studenog 2011. godine potpisan
sporazum o međusobnoj suradnji između Grada Našica i PU Osječko-baranjske.
Od početka mjeseca siječnja Policija u zajednici, Policijske postaje Našice
provodi I. komponentu spomenutog preventivnog projekta pod nazivom MAH 1,
“Mogu ako hoću 1”, koja ima za cilj učenicima četvrtih razreda pojasniti i
predočiti rad policije, te upoznavanje sa policajcima i određenim
segmentima policijske postaje i policijskog posla općenito. Prilikom
navedenog učenici četvrtih razreda osnovnih škola na području Grada Našica
pješke, uz pratnju kontakt policajca, posjećuju Policijsku postaju Našice,
te im kontakt policajac sveukupno i pojedinačno pojašnjava i predočava rad
i funkcioniranje Policijske postaje. Nakon upoznavanja sa radom i
funkcioniranjem Policijske postaje kontakt policajac uz prezentaciju
održava edukativno predavanje sa temama štetnosti uporabe droge, alkohola i
cigareta, kao i svih ostalih negativnih ponašanja. Također se tom prilikom
učenicima uručuju promotivni materijali naljepnica i priručnik sa korisnim
podacima, telefonskim brojevima i adresama ustanova na području
Osječko-baranjske županije u kojima mogu potražiti pomoč u raznim prilikama.
Nakon provođenja I. komponente slijedi i provođenje ostalih
komponenti navedenog preventivnog projekta u kojima će se redom obavljati
edukativna predavanja u školskim učionicama učenicima petih i šestih
razreda, te roditeljima učenika šestih razreda.
S ciljem prezentacije provođenja navedenog projekta na dan
otvorenja klizališta u Gradu Našice, na istome je snimljen i video spot u
kojemu su sudjelovali učenici osnovne škole “Dore Pejačević” u Našicama.
policija3_2_1a
Policija u zajednici, Policijske postaje Našice krenula sa provođenjem preventivnog projekta pod nazivom “Zajedno više možemo” za koji je dana 29. studenog 2011. godine potpisan sporazum o međusobnoj suradnji između Grada Našica i PU Osječko-baranjske.
Od početka mjeseca siječnja Policija u zajednici, Policijske postaje Našice provodi I. komponentu spomenutog preventivnog projekta pod nazivom MAH 1,”Mogu ako hoću 1″, koja ima za cilj učenicima četvrtih razreda pojasniti i predočiti rad policije, te upoznavanje sa policajcima i određenim segmentima policijske postaje i policijskog posla općenito. Prilikom navedenog učenici četvrtih razreda osnovnih škola na području Grada Našica pješke, uz pratnju kontakt policajca, posjećuju Policijsku postaju Našice, te im kontakt policajac sveukupno i pojedinačno pojašnjava i predočava radi funkcioniranje Policijske postaje.
policija3_2_2a
Nakon upoznavanja sa radom i funkcioniranjem Policijske postaje kontakt policajac uz prezentaciju održava edukativno predavanje sa temama štetnosti uporabe droge, alkohola i cigareta, kao i svih ostalih negativnih ponašanja. Također se tom prilikom učenicima uručuju promotivni materijali naljepnica i priručnik sa korisnim podacima, telefonskim brojevima i adresama ustanova na području Osječko-baranjske županije u kojima mogu potražiti pomoć u raznim prilikama.
policija3_2_3a
Nakon provođenja I. komponente slijedi i provođenje ostalih komponenti navedenog preventivnog projekta u kojima će se redom obavljati edukativna predavanja u školskim učionicama učenicima petih i šestih razreda, te roditeljima učenika šestih razreda.
policija3_2_4a
S ciljem prezentacije provođenja navedenog projekta na danotvorenja klizališta u Gradu Našice, na istome je snimljen i video spot ukojemu su sudjelovali učenici osnovne škole “Dore Pejačević” u Našicama.
{youtube}2rT-caWdIpo{/youtube}
Foto&Video: FotoSigma

Pročitajte još