Našice – Stručna praksa osječkih studenata medicine od sada i u našičkoj bolnici

potpis3_11_2011

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet Osijek zastupan po dekanu prof.dr.sc. Aleksandar Včevu i u ime Opće županijske bolnice Našice dr. Hrvoje Šimić 3. studenog 2011. potpisali su ugovor o suradnji, tj. obavljanju prakse studenata medicine u OŽB Našice.

Na inicijativu dekana i uz punu podršku rukovoditelja internog odjela dr. Zdravka Rončevića,  taj odjel našičke bolnice prvi će 5. prosinca primiti studente četvrte godine Medicinskog fakulteta u Osijeku. Ova inicijativa je liječnicima našičke bolnice došla kao ugodno iznenađenje, pošto, kako naglašava dr. Rončević, manje bolnice dosada nisu bile vezane za fakultet, a njihovi liječnici nisu se bavili znanstveno-istraživačkim radom, niti su bili nastavna baza, isto tako nisu imali ni mogućnosti. Odsada će napredovanje u liječničkoj struci biti vezano uz fakultet. Namjera je da studenti koji u Našicama odrade stručnu praksu, tamo i ostanu kao liječnički kadar. Na četvrtoj godini medicinskog studija u Osijeku trenutno ima 5 studenata, ali ima ih još toliko i iz ostalih gradova koji gravitiraju ka gradu i našičkoj bolnici, napominje dr. Rončević.

Dr. Rončević kolegama poručuje da se i oni povežu s fakultetom, kako bi zdravstvenu zaštitu i liječenje podigli na viši nivo, te se zahvaljuje dekanu MF Osijek i ravnatelju našičke bolnice, što su potpisali ovaj ugovor.

„Osnovna namjera je da pokažemo dobru volju i da prostorno, tehnički, stručno i znanstveno bolnicu podignemo na višu razinu“, kaže ravnatelj našičke bolnice dr. Šimić, koji smatra da je ova suradnja dobar put za našičku bolnicu ka željenom cilju nove akreditacije i kategorizacije bolnice, zahvaljuje se prof. Včevu na ukazanom povjerenju, te se nada dobroj suradnji bolnice i fakulteta.

potpis3_11_2011a

Dekan MF Osijek prof.dr.sc. Aleksandar Včev je rekao: „Od danas ide bolje vrijeme za ovaj dio Slavonije. U Hrvatskoj postoji manjak liječnika, a Slavonija i Baranja su u posebno lošem položaju, pošto većina ljudi žele raditi u Zagrebu ili na moru. Godišnje se oko 50 liječnika uvozi iz BiH i Makedonije. Prema podacima Udruge poslodavaca u zdravstvu, osječki fakultet bi trebao upisivati minimalno 150 studenata medicine, međutim mi ih upišemo 70-ak, zbog manjka prostornih uvjeta, iako kadrova imamo. Trenutno smo u trećoj fazi izgradnje kampusa, gdje ćemo dobiti novu zgradu, nakon čega bi zadovoljili sve potrebne uvjete, koje zahtijeva naša regija. Koncept Medicinskog fakulteta u Osijeku je da je to slavonsko-baranjski fakultet, a ne samo osječki, te želimo da svim sadašnjim i budućim doktorima medicine otvorimo nove mogućnosti daljnjeg školovanja, odnosno znanstvenog napredovanja i izbora u znanstveno-nastavna zvanja na našem fakultetu. Mladi doktori, koji dođu u Našice, ovisno o želji i trudu, mogu u doglednoj budućnosti steći zvanje sveučilišnog profesora, temelj čega je ovaj danas potpisani ugovor. Na taj način, bolnica dobiva dodatne bodove u akreditaciji i mogućnost napredovanja. Fakultet takav ugovor želi napraviti sa svim slavonsko-baranjskim bolnicama, tako da bi u našu regiju došlo više novca za zdravstvo, čime bi bolje liječili naše pacijente, a doktori bi imali mogućnosti napretka, te ostanka u Slavoniji i Baranji. To je dobar način kako zadržati liječnike koje sada imamo da ostanu raditi u svojim mjestima i ordinacijama, ali i privući kadar iz ostalih regija.“

Više o ovom moći ćete pročitati u novom broju Slavonskog Oka koje uskoro izlazi.

Pročitajte još