Našice – Potpisan preventivni projekt “Zajedno više možemo”

sporazum29_11_1a

Danas je u općinskim prostorijama u uredu gradonačelnika Krešimira Žagara potpisan sporazum o međusobnoj suradnji između Policijske uprave Osječko – Baranjske i grada Našica. U sporazumu koji su potpisali gradonačelnik Krešimir Žagar i načelnik policijske uprave Željko Prša utvrđeno je kako će Policijska uprava biti nositelj programa “Zajedno više možemo” čiji sadržaj i misija je provođenje programa primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja, a posebice zloupotreba opojnih droga  i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma i vršnjačkog nasilja, namjenjen ciljanoj skupini učenika 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i roditelja učenika 6. razreda.

sporazum29_11_2a

Program se sastoji od komponenti “Mogu ako hoću”, “Sajam mogućnosti”, “Prevencija i alternativa”. Sve ove spomenute teme detaljno su opisane u skripti pod nazivom “Zajedno više možemo”. Provoditi će se tijekom 2011/2012 godine i to s početkom od 1.12.2011. pa sve do 15.lipnja 2012.

Moramo naglasiti kako je ovaj projekt pod nazivom “Zajedno više možemo” prihvaćen i od strane Vijeća za prevenciju Grada Našica.

sporazum29_11_3a

Također je ovim sporazumom utvrđeno kako će Grad osigurati financijska sredstva u iznosu od 17.916,00 kn kojim će se podmiriti financiranje izrade tiskanih informativnih i promotivnih materija te podmirivanje manjih produkcijskih troškova potrebnih za provođenje ove akcije.

U gradu Našicama je opće poznato kako je stanje sigurnosti na visokom nivou a ovo potpisivanje  je samo još jedan dio kako bi naš grad postao još ugodniji i sigurniji za život.

sporazum29_11_4a

Pročitajte još