Našice – Pitanja upućena policiji

Policija27_12_1a27.12.2010. Na stranicama MUP-a Republike Hrvatske napisana su najčešća pitanja koja građani postavljaju policijskim službenicima.

Ukoliko vas nešto zanima a ovdje se ne nalazi upit možete poslati na službeni e-mail za to [email protected] Pitanja se mogfu postaviti i anonimno ali trebate navesti e-mail da bi policija mogla odgovoriti na njega.

Pošto pitanja i odgovora ima jako puno ovdje smo izdvojili par zanimljivih.

Na koji se način novčana kazna može zamijeniti radom za opće dobro?
Ako novčana kazna nije u roku određenom odlukom o izricanju novčane kazne plaćena u cijelosti ili djelomično, naplatit će se prisilno, sukladno odredbama Prekršajnog zakona (NN 107/07). Ukoliko se novčana kazna u cijelosti ili djelomično ne naplati ni prisilno u propisanom roku, nadležni će je sud, osim pravnoj osobi i maloljetnom osuđeniku, zamijeniti zatvorom računajući svakih započetih tristo kuna kazne za jedan dan zatvora, time da se zatvor ne može odrediti u vremenu kraćem od tri dana ni duljem od šezdeset dana.
Ako to ocijeni opravdanim, s obzirom na težinu prekršaja i visinu neplaćene novčane kazne sud može umjesto kazne zatvora odrediti rad za opće dobro na slobodi.

Mogu li se bočna stakla na automobilu dodatno zatamnjivati?

Vjetrobran i sva stakla na motornom ili priključnom vozilu, osim prednjeg vjetrobrana na motociklu s dva kotača, moraju biti sukladna odredbama Pravilnika o homologaciji sigurnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradnju na cestovna vozila ECE-R 43, što znači da je prilikom proizvodnje proizvođač dužan poštivati spomenute odredbe (djelomična zatamnjenja su dozvoljena).

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN br. 74/09.), u članku 44. propisano je da se vjetrobran i bočna stakla u ravnini vozača ne smiju ni na kakav način dodatno zatamnjivati te je za vozača koji počini spomenuti prekršaj, člankom 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, propisana novčana kazna u iznosu od 700,00 kuna.

Što sve spada u zimsku opremu?
Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08), članku 193. stavku 1., odnosno članku 94. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN br. 74/09), pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Također, člankom 63. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama propisano je da gume na vozilu moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su gume postavljene. Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (ljetne, zimske), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i po tipu (proizvođaču).

Što je potrebno učiniti s osobnom iskaznicom i putovnicom nakon smrti osobe?
Osobnu iskaznicu i putovnicu uz izvod iz matice umrlih potrebno je dostaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prijavljenog prebivališta umrle osobe radi poništenja isprava, te radi ažuriranja statusa isprava i statusa osobe u evidencijama MUP-a.

S koliko je godina osoba dužna imati osobnu iskaznicu?

Sukladno članku 3. Zakona o osobnoj iskaznici (NN br. 11/02 i 122/02) osobnu iskaznicu je dužna imati osoba starija od 16 godina života, koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba starija od 15 godina života. Dakle, osoba mlađa od 15 godina ne može ishoditi osobnu iskaznicu.

 

Da li je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice djetetu potrebno prisustvo djeteta?

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice potrebno je prisustvo djeteta koje je navršilo 12 godina radi potpisivanja zahtjeva, odnosno ne postoji potreba za prisustvom manje djece. Prisustvo djeteta koje je navršilo 12 godina također je potrebno u postupku izdavanja biometrijske putovnice radi davanja otisaka prstiju.        

Mogu li se nevažeće registarske pločice zadržati kao suveniri?

Člankom 39. Pravilnika o registraciji o označavanju vozila, propisano je da vlasnik registriranog vozila može u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji odjaviti vozilo.

Prilikom odjave vozila vlasnik vozila je dužan vratiti prometnu dozvolu i registarske pločice. Nadležno tijelo nakon odjave vozila poništava registarske pločice. Iznimno na zahtjev vlasnika registarskih pločica nadležno tijelo čuva pločice 90 dana.

Dakle, ne mogu se koristiti kao suveniri.

Postoji li zakonski rok za odjavu vozila?

Vlasnik vozila koji ne produži važenje prometne dozvole (registraciju vozila) dužan je u roku 15 dana od dana proteka važenja  prometne dozvole  vozilo odjaviti.
Također, vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od prodaje vozila odjaviti vozilo.

Kada se stječe pravo na vozačku dozvolu za motocikl?
Uvjet za izdavanje vozačke dozvole za motocikl (A kategorija) je navršenih 24 godine života. Ukoliko vozač posjeduje vozačku dozvolu za A2 kategoriju najmanje dvije godine, vozačka dozvola za A kategoriju može se dobiti s navršenih 20 godina života.

 

(Izvor i više na: MUP.hr)

Pročitajte još