Nagrađena našička bolnica

Opća županijska bolnica Našice dobila je nekoliko priznanja i nagrada za predani i kvalitetan radi te sve ono što zajednički rade kako bi poboljšali zdravstvenu uslugu. Tako su nedavno u Ministarstvu zdravstva doktorica Ljiljana Hodak i Harolt Placento, viši stručni suradnik ispred jedinice za kvalitetu OŽB-a, preuzeli priznanje za promicanje kvalitete i djelotvornosti u zdravstvenoj zaštiti, te podizanju kvalitet svih zdravstvenih usluga. Uz to bolnica je primila i dva priznanja za razvoj i doprinos znanosti na području medicine kao i licencu ”Rodilište – Prijatelj djece”.

„Kako se bliži kraj godine tako zbrajamo sve ono što smo učinili, što smo radili, gledamo i uviđamo sve ono što nam je činiti da bude još i bolje. Priznanje našem rodilištu, jedan je od većih projekata koji se provodi u našoj bolnici, pa smo izuzetno ponosni jer smo jedna od 15 bolnica koja je dobila priznanje, od ukupno 31 rodilišta koliko ih je u RH. Osim kvalitete, za koju smo također nagrađeni, bolnica je usmjerena i na znanstveno napredovanje, pa su još dva priznanja došla iz tog smjera.” – rekao je ravnatelj bolnice, Hrvoje Šimić, napomenuvši da je znanstveno priznanje, i za bolnicu i za djelatnike, odnosno predavače, stiglo od strane Medicinskog fakulteta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.

Više o licenci „Rodilište – prijatelj djece” rekla nam je voditeljica projekta Gabrijela Rendulić Wolf, dr. med., specijalist pedijatrije.

„„Rodilište – prijatelj djece” je titula koja puno znači za svako rodilište, a govori o tome da se pridržavamo svih međunarodnih kriterija sa maksimalnom humanizacijom u pristupu djetetu, te promičemo dojenje koje je važno za zdravlje i razvoj djeteta. Glavni nam je cilj da se kultura dojenja ponovno vrati u društvo.” – rekla je doktorica Rendulić Wolf.

Rad na kvaliteti usluga, naravno, nastavlja se i nakon značajnog priznanja od strane Ministarstva zdravstva.

„Uz pomoć ravnateljstva i našeg ravnatelja mi nastojimo da provjera kvalitete nema tako negativan utjecaj na djelatnike. Nitko s oduševljenjem ne prihvaća činjenicu da možda u nekom segmentu posla slabije surađuje. Pa iako se nekada radnje dobro i odrade, papirnato se ne prikažu. Ništa se ne može preko noći, no ustrajnim radom ipak trebamo nastaviti raditi na kvaliteti jer će nam to pomoći u daljnjem radu i odnosu prema pacijentima.” – rekla je doktorica Hodak, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu.

O istom projektu progovorio je i Harolt Placento, viši stručni suradnik na području kvalitete.

„Provjera kvalitete uključivala je devet skupina standarda, a rad na njima bio je izuzetno zahtjevan. Tako smo prošli kroz standarde: Neprekidno poboljšavanje kvalitete kliničkih i ne kliničkih postupaka, sigurnost pacijenata i osoblja, medicinska dokumentacija, prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja, kontrola infekcija, smrtni slučajevi i obdukcije, praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode, unutarnja ocjena, nadzor sustava osiguranja i unaprijeđenja zdravstvene zaštite.” – dodao je Harolt Placento viši stručni suradnik.

Pročitajte još