Našice – Preventivni projekt “Zajedno više možemo”

Preventivni projekt "Zajedno više možemo"

I ove školske godine provodi preventivni projekt “Zajedno više možemo” koji provode PU osječko-baranjska i PP Našice u suradnji sa Gradom Našice i Vijećem prevencije te osnovnim školama sa područja Grada Našica.

 

Preventivni program pod zajedničkim nazivom ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO sastoji se od nekoliko komponenti usmjerenih na prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnogponašanja, a koji su namijenjeni populaciji učenika 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Jedna od komponentije Mogu ako hoću 1  – MAH 1, u koji su uključeni učenici četvrtih razreda osnovnih škola u Našicama i Jelisavcu.

Zlouporaba opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizam, vršnjačko nasilje i drugi oblici rizičnog ponašanjau širokim razmjerima pogađaju naše društvo, osobito mlade osobe. Zbog toga je uočena važnost i potreba dase i na nacionalnoj i na lokalnoj razini pokrenu što šire društvene akcije za djelovanje na rješavanju tog problema putem razvijanja ciljanih preventivnih programa uz zajednički  angažman  relevantnih tijela  kako  bi se  osiguralo  partnerstvo  kroz  multidisciplinarnipristup.

 

Preventivnim programom „ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO“ doprinosi se provedbi  primarne prevencije usmjerene na  prevenciju zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja djece i mladih uz prikaz da policija kao jedan od bitnih čimbenika u zajednici zajednos ostalim  subjektima društva doprinosi sigurnosti zajednice. Ovim programom  djeluje se na razvoj spoznajeo postojanju  društvenih  subjekata  koji  zajednički organizirano djeluju pri stvaranju pozitivnog okruženja u razvoju djece i mladih.

Postupajući po komponenti “MAH 1” učenici 4. razreda osnovnih škola u pratnji svog učitelja/ice i kontakt-policajca organizirano dolaze u područnu policijsku postaju gdje ih se upoznaje s  radnim okružjem i načinom rada policije kakobi učenici prihvatili policiju kao prijatelja pomagača. U okviru ovog posjeta učenici se kroz interaktivni pristup upoznajuo zaštitnoj ulozi policije i načinima na koji se mogu obratiti za pomoć te ih  se educira  o samo-zaštitnom ponašanju  u  slučajevima  pronalaska  predmeta   vezanih  uz  drogu, nasilje, vandalizam i drugih pojavnosti rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja. Svaki učenik dobiva knjižicu Moj podsjetnik, čiji se sadržaj temelji na preventivno-sigurnosnom aspektu.

Preventivni projekt "Zajedno više možemo"

Opći cilj:

 

Opći cilj:
1. Približiti policiju i njen rad učenicima te prihvaćanje policajca kao prijatelja pomagača tijekom procesa odrastanja
2. Senzibiliziranje na opasnost rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja posebice zlouporabe droga
3. Uputiti učenike na pravilne načine postupanja u rizičnim okolnostima, posebice u slučajevima pronalaska predmeta vezanih uz drogu
4. Prihvaćanje policajca kao prijatelja-pomagača
5. Razvijanje pozitivnog i sigurnog okružja u lokalnoj zajednici među najmlađom populacijom
6. Stvaranje odnosa povjerenja prema predstavnicima policije i drugih nadležnih tijela
7. Stvaranje osjećaja odgovornosti pojedinca i razvijanja osjećaja tolerancije
8. Prihvaćanje pravnih normi u funkciji općeg dobra
9. Usvajanje znanja o ponašanju u slučajevima pronalaska narkomanskog pribora
10. Shvaćanje značaja sankcioniranja društveno-neprihvatljivog ponašanja i posljedica
11. Usvajanje općeg znanja o ulozi drugih tijela u otkrivanju, suzbijanju i sankcioniranju počinitelja kažnjivih radnji

Pročitajte još

This will close in 8 seconds