Našice – Detaljan osvrt na događanja vezana uz našičku bolnicu

Našička bolnica.

Zbog sve češćih kuloarskih šuškanja i novinskih napisa o mogućem odlasku našičke bolnice u sanaciju za najkompetentnije mišljenje o tome smo upitali ravnatelja Opće županijske bolnice doktora Hrvoja Šimića. Ravnatelj Šimić nam je situaciju podrobno objasnio i mi u cijelosti prenosimo njegovu izjavu.

 

“Radi se o primjeni zakona o sanaciji javnih ustanova koji je stupio na snagu 1.siječnja 2013. godine. Obaveza svih osnivača županijskih bolnica je u roku 30 dana, tj. do 1. veljače donijeti završnu odluku o daljnjem slijedu događaja njihove ustanove. Nakon njega slijedi zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. U slučaju našičke bolnice radi se o akumuliranom gubitku od 2002. u iznosu od 14,7 mil. kn. Prije svega se radi o negativnom poslovanju i minusu koji je nastao u razdoblju od 2005.-2007. godine, kada je došlo do manjka 11,5 mil. kn, što nadoknađujemo još i danas. Trenutno se radi o manjku prihoda u ožujku 2012. godine, tj. smanjenju bolničkog limita od 205.000 kn, te dodatnog smanjenja od 95.000 kn u prosincu iste godine, te o najnovijem smanjenju od 35.000 kn u siječnju tekuće godine. Najveći problem nastaje u smanjenju limita te prihvaćanju kolektivnih ugovora koji su doveli do povećanja plaća u 2012. u bruto iznosu od 1,3 mil. kn, a najnovijom primjenom kompletnog kolektivnog ugovora u 2013. koji donosi dodatno povećanje plaća u iznosu od otprilike 188.000 kn. bolnica30 1 3aTakođer, dolaskom nove godine dolazi nova primjena PDV-a koja podiže cijenu lijekova za 100.000 kn, znači naš dosadašnji prosječni iznos za potrošnju lijekova porastao je na 900.000 kn. Došlo je i do povećanja cijena energenata tako da naš račun za potrošnju iznosi oko 250.000 kn. Nama trenutno za redovno funkcioniranje nedostaje oko 600.000 – 700.000 kn, te smatramo da limit određen za našičku bolnicu nije dovoljan s obzirom da su u našoj bolnici napravljeni izuzetno veliki pomaci, od 46 mil. kuna uloženih u prostor i opremu u zadnjih deset godina i povećanja broja usluga i djelatnosti koje se obavljaju u našičkoj bolnici. Isto tako, tu se radi o  zdravstvenoj ustanovi kojoj gravitira oko 80.000 ljudi i koja kao županijska bolnica rješava najveći broj pacijenata izvan prostora svoje županije. Povećali smo broj poroda i operacija na ginekologiji za kojih 30% te broj operacija na kirurgiji. Prosječna popunjenost bolnice je od 70-90%, dok je na današnji dan čak 99%, a na odjelu psihijatrije u prosjeku čak 150%. Također značajno smanjujemo red čekanja u svim okolnim bolnicama. Uložena su značajna sredstva u kadrove, prostor i opremu. Ove godine završavamo kapitalne investicije u iznosu od 11 mil. kuna iz decentraliziranih sredstava županije, a radi se o novim prostorima ginekologije i pedijatrije koji se grade zadnjih šest godina, tj. trećem katu bolnice koji će riješiti sve naše prostorne probleme.  Prošle godine su u okviru novouređenih prostora u pogon pušteni koronarna jedinica i jedinica transfuzijske medicine, a već negdje u travnju očekujemo da će biti gotovi i prostori ginekologije i pedijatrije. Moram napomenuti da je isto tako puno uloženo i u kadrove, naša bolnica stalno ima oko 15-tak specijalizanata, a trenutno je čak njih 10-tak sa šireg našičkog područja, što smatramo budućnošću i kvalitetom našičke bolnice. Ujedno smo postali i nastavna baza osječkog medicinskog fakulteta, za sada se radi o internom odjelu, a u planu je i proširenje na odjel kirurgije. Također imamo i dvoje prvostupnika sestrinstva koji su pred završetkom diplomskog studija sestrinstva u Osijeku, 15-tak medicinskih sestara te nekoliko fizioterapeuta koji trenutno pohađaju Visoku zdravstvenu školu, tj. studij sestrinstva i fizioterapije. Uglavnom smatramo da su ulaganje u kadrove, prostor i opremu budućnost naše bolnice. Sa zadovoljstvom moram reći da je napokon realizirano postavljanje kompletne informatičke mreže u općoj županijskoj bolnici, a krajem prošle godine omogućen je bežični (wireless) sustav prijema pacijenata, čime je omogućen prijenos podataka na svjetskoj razini. Pri kraju smo ugovaranja hitnog bolničkog prijema, što nam je i prioritet, pošto time rješavamo pitanje opstojnosti svih akutnih odjela našičke bolnice. Kao prilagodba novom sustavu prijavili smo se i za ugovaranje 20-tak palijativnih postelja. Našička bolnica danas ima 401 zaposlenika, što predstavlja najveći radni subjekt na području grada Našica. Isto tako je najveći subjekt na području Osječko-baranjske županije kao pojedinačni kolektiv. Moram reći da se u odnosu na ostale bolnice koje se nalaze u kategoriji županijskih bolnica, tj. njih 23, naša se po manjku nalazi na 17. ili 18. mjestu, što je prema nama vrlo zadovoljavajuće mjesto. Nijedan dio tog minusa nije stvoren djelovanjem uprave niti osnivača Osječko-baranjske županije, već jednostavno manjkom prihoda sredstava u odnosu na količinu učinjenih usluga. Također moram napomenuti da je omjer zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja (28%) ispod državnog prosjeka. Isto tako tendencija smanjivanja broja kadrova je stalna (od 2008. je sa 420 zaposlenih smanjeno na sadašnjih 401), a radi se prvenstveno o prirodnom odljevu kadrova. Zapošljavanje se u našičkoj bolnici odvija isključivo prema zakonima i propisima ministarstva, tj. putem javnih natječaja i isključivo deficitaran kadar.”

Opća županijska bolnica Našice

U posljednje dvije godine, koliko je doktor Hrvoje Šimić na mjestu ravnatelja bolnice, smatra da je učinio maksimum, s obzirom na kadrove, prostor i opremu, te da je bolnica dovedena u red. Najveći pokazatelji su popunjenost bolnice te povećanje broja usluga i djelatnosti. U te dvije godine bolnica ima 10 mil. kuna viška učinjenih usluga i dogovorili smo drugačiji pristup pružanju tih usluga te izlazak među građanstvo kroz razna predavanja našičkih liječnika.

 

“Gledajući sveukupnu situaciju u Hrvatskoj i smanjenje bolničkog limita smatram da sam ostvario izvrstan financijski rezultat jer smo u 2011. godinu završili sa 1,5 mil. kuna minusa, ali zapravo uz 3.8 mil. kuna nenaplaćenih potraživanja iz HZZO-a. Isto tako, inače jako lošu 2012. godinu uz drastično smanjenje limita i povećanje plaća primjenom kolektivnog ugovora te povećanje troškova kroz režije završili smo uz samo 2,9 mil. kuna minusa, ali istovremeno i uz nešto preko 2,8 mil. kuna potraživanja. Uz sve to kao u 2012. godini sam uspio smanjiti one materijalne izdatke, na koje mogu kao ravnatelj utjecati, za nekih 64.000 kuna što smatram da je izuzetno dobar rezultat. Uglavnom, statistički podaci su vrlo dobri pokazatelji kvalitete rada našičke bolnice, a prije svega se radi o izvrsnom radu svih liječnika i dobroj kadrovskoj politici te smatram da našička bolnica ima svijetlu budućnost.” – rekao je za kraj ravnatelj Opće županijske bolnice doktor Hrvoje Šimić.

 

{module Adsense 300×250 – slika} {module Adsense 300×250 – slika}

Pročitajte još