Matica slovačka i SKUU „Franjo Strapač” iza sebe imaju bogatu godinu u radu i pokazivanju slovačke kulture i tradicije

Matica slovačka Markovac Našički i Slovačka kulturno-umjetnička udruga “Franjo Strapač” Markovac održali su godišnju Skupštinu u Drevenici, koja je započela u svečanom tonu s tradicionalnom korizmenom markovačkom pjesmom u izvođenju pjevačke sekcije. Markovčani će ove godine raditi u duhu dvije velike jubilarne obljetnice: Matica slovačka obilježava 30 godina djelovanja te 50 godina kontinuiranog rada folklornog društva. Svi bogati sadržaji tijekom godine provoditi će se u spomen na ove jubilarne obljetnice uspješnog rada s ciljem njegovanja tradicije i slovačke kulture. Skupštinu su predvodile predsjednice Branka Baksa i Vesna Budoš, uz zapisičarku Tatjanu Seničanin.

Bogat popis aktivnosti koje su provodili

Dugačak je, i bogat, popis aktivnosti koje su provodili članovi Matice slovačke Markovac Našički i SKUU “Franjo Strapač” tijekom protekle godine. Predstavili su se na brojnim kulturnim događajima u Markovcu Našičkom, ali i svim događajima koje organizira Savez Slovaka RH. Štoviše, bili su i vrlo uspješni domaćini brojnih festivala tijekom godine, tijekom kojih su ugostili mnoštvo drugih prijateljskih udruga. Članovi Matice slovačke Markovac Našički nastupali su sa slovačkim folklorom, pjesmama, ali i običajima, i gastronomskom ponudom na brojnim manifestacijama u Hrvatskoj.

Pohvale za rad i aktivnosti

Za ostvarenje velikog broja aktivnosti potrebna su i znatna novčana sredstva koja su osigurali od Grada Našica, Vijeće mjesnog odbora potom preko projekata ali i programa kandidiranih kod Savjeta za nacionalne manjine i Ureda za iseljene Slovake Republike Slovačke. Članovi redovne godišnje Skupštine usvojili su izvješća o radu i financijskom poslovanju udruga za 2022. godinu jednoglasno i bez rasprave, te prihvatili Plan rada za 2023. godinu.

Mnogobrojni gosti bili su prisutni na Skupštini Matice slovačke, a svi od reda hvalili su rad i aktivnosti ovih udruga, a pohvalama se pridružio i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, koji im je zahvalio za aktivno sudjelovanje na predstavljanju u Hrvatskoj i inozemstvu. Zaželio je da se takav rad nastavi i tijekom ove godine. Skupštini je bila nazočna i nekadašnja saborska zastupnica Zdenka Čuhnil, saborski zastupnik Vladimir Bilek, predsjednik Saveza Slovaka u RH Mirko Vavra i predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Markovac Karlo Kanis. Nazočni su bili i saborski zastupnik Hrvoje Šimić, županijski vijećnik Vanja Prošić, župnik Patrik Alatić te predstavnici DVD-a i Nogometnog kluba.

Predsjednica Matice slovačke Markovac Našički te koreografkinja SKUU „Franjo Strapač“, ujedno i Gradska vijećnica Branka Baksa istaknula je da su srce Matice slovačke i jezgra Slovačko – kulturno – umjetničke udruge neodvojiva cjelina.

“Danas nešto više članova ima folklor nego Matica slovačka Markovac Našički, a djelujemo u tri plesne skupine; mala, srednja, velike skupine i pjevačka sekcija. U protekloj godini imali smo 37 raznih aktivnosti i održali smo 255 proba. Od organizacije najljepše je bilo predstavljanje monografije Markovac i Domovinski rat, te postavljanje skulpture „Djevojka u nošnji s plesnjacima” i naša tradicijska 23. Večer plesnjaka, koja se tradicionalno održava drugi vikend u rujnu. Za kraj godine bio je organiziran završni koncert “Zagrljaj radosti”, gdje je publika ne samo Markovačka, nego i našičkog kraja, imala prilike uživati i u hrvatskim pjesmama, plesovima, slovačkim, ali i onima iz dubrovačkog kraja, te njihovim klapama i tradicionalnim plesovima. Puno aktivnosti i planova imamo upravo u sklopu ovogodišnjih jubilarnih obljetnica tako će centralna proslava biti od 1. do 4. lipnja, a domaćini smo 3. lipnja 39. Smotri slovačkog folklora Republike Hrvatske gdje očekujemo 600 – tinjak sudionika, te 15 do 17 folklornih društava. Isto tako ove godine planiramo 9. rujna organizirati 24. Večer polesnjaka koja će osim folklornog programa upotpuniti se s gastronomskom ponudom tradicionalnog jela. Upravo su to događaji na koje ćemo se bazirati, a sve će biti u ozračju ovih jubilarnih obljetnica.”- istaknula  je Branka Baksa.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba pohvalio je zalaganje i djelovanje Matice slovačka Markovac Našički i Slovačko kulturno-umjetničke udruga “Franjo Strapač” na našem području.

„Vaši mnogobrojni projekti govore za sebe, posebno 23. godine održavanja Večeri polesnjaka koja je internacionalno prepoznata te nas predstavlja kao multikulturalni grad na što smo iznimno ponosni. Ponosni smo na naš sportski, gospodarski i kulturni život kojemu vi pridonosite. Kako su Matica Slovačka i SKUU „Franjo Strapač” nedjeljiva cjelina i kroz rad i suradnju samo napredujete” – naglasio je gradonačelnik Kašuba te čestitao na ovim jubilarnim i važnim obljetnicama.

Ambasadori slovačke kulture

Saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek istaknuo je važnost Matice slovačke Markovac Našički i Slovačko kulturno-umjetnička udruge “Franjo Strapač” Markovac za Grad Našice ali i Republiku Hrvatsku.

„Uistinu ovo su iznimno važne obljetnice za Markovac Našički. Retrospektivno gledajući koliko je nastupa odrađeno kroz sve godine djelovanja te koliko puta su bili domaćini moram reći da su zaista jedna od najaktivnijih udruga Slovaka u Republici Hrvatsko. Poput ostalih Matica slovačkih i njihovih kulturno – umjetničkih društva čuvaju tradiciju, jezik i kulturu Slovaka u Republici Hrvatskoj, ali isto tako kada nastupaju bilo gdje u Hrvatskoj stvarno promiču grad Našice, a kad su i izvan Republike Hrvatske, onda su i stvarno dobri ambasadori Republike Hrvatske. Čestitke svima njima na aktivnosti i bogatom radu jer su tu veliki projekti odrađeni, ne samo za Markovac nego i za Grad Našice. Nadam se da ćemo svi mi koji smo proglašeni počasnim članovima biti dobri članovi Matice slovačke na dobrobit svih nas” – istaknuo je Vladimir Bilek.

Dodjela počasnog članstva

Počasnim članovima Matice slovačke Markovac i SKUU “Franjo Strapač” su proglašeni: dugogodišnji član Josip Ivanek, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, saborski zastupnici Hrvoje Šimić i Vladimir Bilek te predsjednik Saveza Slovaka Mirko Vavra. Dosad su već počasnim članovima društva proglašeni: nekadašnja saborska zastupnica Zdenka Čuhnil, dugogodišnji gradonačelnik Našica i sadašnji predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar, nekadašnji gradonačelnik Zdravko Rončević te dugogodišnji član društva Josip Kubaša.

Saborski zastupnik i dogradonačelnik Hrvoje Šimić srdačno se zahvalio na dodjeli počasnog članstva.

„Ovo zaista velika pohvala svima nama dobitnicima, ali i jedan zalog za daljnje pomaganje Matici slovačkoj Markovac Našički i Slovačko kulturno-umjetnička udruzi “Franjo Strapač” jer su to iznimno vrijedne udruge koje promiču i čuvaju kulturu te tradiciju slovačkog naroda.” – kazao je Hrvoje Šimić te obećao podršku i nastavak dobre suradnje.

Pročitajte još