Javni poziv Općine Donja Motičina za iskaz interesa pripadnicima ciljne skupine za uključivanje u projekt „ZAŽELI”

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „ZAŽELI za Donju Motičinu“ sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, korisnika Općina Donja Motičina, na poziv iz Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01. potrebno je definirati potrebe stanovnika na način da se utvrdi koliko ima zainteresiranih korisnika te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

Uvjeti natječaja koje moraju zadovoljavati budući korisnici se nalaze na sljedećoj stranici:

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

 1. osobe starije od 65 godina
 2. odrasle osobe s invaliditetom.

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:

 • ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 980,26 eura)
 • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1633,76 eura)
 • za višečlana kućanstva ne prelaze iznos 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ( TRENUTNO: 2.450,64 eura)
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status
  njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Ukoliko zadovoljavate ove uvjete i želite primati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom financirane iz Programa  „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01. Javite se osobnim dolaskom ili na telefon 031/606 116

OPĆINA DONJA MOTIČINA,

Matije Gupca 62a,

Donja Motičina,

URBROJ: 2158-14-02/1-24-2

Pročitajte još