Hrvatski mljekari su u prvih devet mjeseci 2023. godine imali 6.697 eura veći prihod u odnosu na prosječni prihod EU mljekara u istom razdoblju

Prihod hrvatskih mljekara za prvih devet mjeseci 2023. godine u odnosu na EU prosjek i na temelju iste proizvodnje (360 tisuća kilograma) je veći za 6.697 eura. Riječ je o značajnoj promjeni u odnosu na 2022. godinu kada je hrvatskih mljekara u odnosu na prosječne prihode EU mljekara na bazi proizvodnje 360 tisuća kg mlijeka bio niži za 21.468 eura (prema izračunu Ministarstva poljoprivrede) odnosno 21.421 eura (prema izračunu Hrvatske poljoprivredne komore).

Domaći uzgoj, proizvodnja mlijeka i zaustavljanje negativnih trendova od najveće su važnosti za Ministarstvo poljoprivrede i hrvatsku Vladu te ćemo i dalje investicijskim potporama, reakcijama na tržišne poremećaje, sektorskim dijalozima i politikom prepoznavanja kvalitete hrvatske sirovine ugrađene u konzumno mlijeko i mliječne proizvode raditi ovim strateškim ciljevima.

Pročitajte još