HDSSB Vas poziva!

hdssb1aaa

Poštovani građani Grada Našica,

Dana 18.05.2014 održavaju se Izbori za Vijeće mjesnih odbora Grada Našica. Ovim putem želimo Vam ukazati na važnost izbora za Mjesne odbore jer je to neposredno odlučivanje građana o svom mjestu, funkcioniranju udruga koje tamo zive , ali i donošenje odluka ili planova za manje i veće investicije. Samo aktivnim i promišljenim življenjem sami odlučujemo o svojoj budućnosti i razvoju svakog naselja ili dijela Grada.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE (HDSSB) NAŠICE izlazi prvi puta od svog osnivanja , samostalno u svih 15 Mjesnih odbora na području grada. Zanimljivo je istaknuti da jedino HDSSB izlazi s kandidacijskim listama u svim mjesnim odborima. To je još jedna velika potvrda našeg rada i djelovanja te svojevrsni dokaz sve većeg povjerenja naših građana. Ravnomjerni razvoj te briga i pažnja prema svakom naselju u našem gradu, od središnjeg trga pa do najmanjeg područja i najmanje ulice u bilo kojem od prigradskih naselja ,osnova je naseg političkog usmjerenja.

 

Kandidati na listama HDSSB-a su odabrani kako bi omogućili pozitivno i aktivno djelovanje te uz pomoć svih ostalih članova mjesnih odbora, zajedno gradili dobrobit našeg Grada i svih njegovih naselja. Na proteklim izborima za vijeće mjesnih odbora , HDSSB je dobio priliku za vođenje Mjesnog odbora Zoljan te najvećeg Mjesnog odbora Grada Našica. Tijekom ove cetiri godine HDSSB-u se priključio Mjesni odbor Gradac Našički, a pred sam kraj mandata ostvarili smo većinu vijećnika i dobili predsjednika u Mjesnom odboru Brezik Našički. Povjerenje birača smo shvatili ozbiljno i smatramo da smo ga u cijelosti i opravdali. Mjesni odbor Zoljan može zaraditi samo pohvale za rad u svoja dva posljednja mandata. Sa radom je započeo najveći, najopremljeniji, najupotrebljiviji i za Grad, najprofitabilniji mjesni dom na našem širem području. Vodila se ravnomjerna briga o radu i razvoju obje udruge DVD i NK Zoljan uz korisne prijedloge za boljitak mjesta.

hdssb1a

U Mjesnom odboru Našice je za vrijeme većine vijećnika  HDSSB-a i predsjednika Hrvoja Šimića postignut niz zapaženih rezultata. Vrijedno je spomenuti uređenje trga ispred Doma kulture te djelomično uređenje igrališta na Urbariji (u narednom mandatu potrebno generalno uređenje). Na našu inicijativu i suradnju s Gradom postavljene su  sprave za fitnes na otvorenom u velikom parku te je potpuno obnovljeno dječje igralište pred Pejačevićevim dvorcem. Imali smo sluha i za gradjanske inicijative. Kao rezultat zaprimljenih inicijativa, zaživjelo je dječje igralište na Klarinom brdu i potpuno je uređena jedna od prilaznih cesta vikend naselju Tavanac. Velika je zasluga MO Našice i predsjednika Hrvoja Šimića, u rješavanju pitanja Zagrebačke ulice, koje je nakon niza godina, riješeno na zadovoljstvo tamošnjih stanovnika, ali korisnika usluga naše bolnice i Doma zdravlja. Bez obzira na smanjivanja gradskog proračuna, a samim time i smanjenja sredstava kojima raspolaže mjesni odbor, popratili smo financijski i pripomogli funkcioniranju gotovo svih udruga s područja Grada Našica. Predsjednik i pojedini vijećnici sudjelovali su na većini redovnih, izvještajnih i izbornih skupština, te su na taj način imali priliku upoznati rad i problematiku udruga iz svih segmenata djelovanja. Ističemo i redovito odobravanje sredstava za obnavljanje Franjevačkog samostana. Vijeće Mjesnog odbora Grada Našica razmatralo je tijekom svog mandata i pitanje promjene imena našičkog središnjeg trga i ” jednoglasno” (uz jednog suzdržanog) zaključilo da ne postoji potreba za promjenom imena Pejačevićevog trga.

hdssb2a
U Gradskom vijeću Grada Našica vijećnici HDSSB-a imali su ,u kratkom roku, vrlo zapažene rezultate. Od samog konstituiranja Gradskog vijeća krenulo se s ozbiljnim radom i pokušajem ostvarivanja zajedničkih strateških ciljeva za dobrobit grada i građana Našica. Tako je, nakon samo nekoliko mjeseci, s radom započela Našička razvojna agencija, NARA. Cilj agencije je,napokon, iz europskih i državnih fondova, priskrbiti značajnija sredstva za naše gospodarstvo i obrtništvo, sredstva za realizaciju potencijalnih kapitalnih investicija te sredstva potrebna za neometano funkcioniranje svih udruga u gradu. Iz spomenutih fondova ,nužno je financirati i poduzetnički inkubator te tako omogućiti prenamjenu napuštenih i derutnih prostora na području Grada. Tu prvenstveno mislimo na prostor IMK Slavonije u Markovcu Našičkom. Ovom najvažnijom gradskom tvrtkom rukovodi stručna osoba s višegodišnjim iskustvom na takvoj vrsti poslova,a zaposlena je nakon provedenog javnog natječaja. Kao preduvjet za ulazak nekoliko gospodarskih subjekata u industrijsku zonu u skorije vrijeme, dogovoreno je i značajno spuštanje cijena zemljišta uz niz drugih pogodnosti koje su našu zonu učinili ravnopravnom i konkurentnom drugim industrijskim zonama. Spuštena je i cijena najma gradskih poslovnih prostora, što je od posebnog značaja za manja prigradska naselja. Naime, postoji velika potreba u mnogim naseljima za otvaranjem manjih trgovačkih i ugostiteljskih obrta. Ovom poticajnom mjerom stvorila se bolja šansa za podizanje kvalitete životnog standarda u tim naseljima, ali i mogućnost zapošljavanja manjeg broja ljudi. Osim toga, našim upornim ukazivanjem, našlo se načina i za spuštanje cijene vode i to ne na trošak gradskog proračuna.

hdssb3a

Podržali smo završetak radova  ili u nekim mjestima i predložili nove  investicije. Treba spomenuti samo nekoliko primjera za pojedina prigradska naselja: u Lili smo podržali postavljanje stupova i rasvjetnih tijela i prijedlog natječaja za  trgovinu ; Jelisavac- rasvjeta u Bistričkoj ulici i prijedlog za izgradnju dječjeg vrtića ; Lađanska-ulaganja u Društveni dom; Zoljan -Društveni dom, postavljanje centralnog grijanja, uređenje groblja; Brezik Našički- završetak pješačke staza, stajalište za autobus; Markovac Našički -prijedlog pješačke staze u Ulici Franje Strapača i Poduzetnički centar u objektu MK Slavonija; Londžica- autobusno stajalište i rasvjeta; Gradac Našički-otkup poslovnog prostora i natječaj za trgovinu; Vukojevci-prijedlog obnove Društvenog doma, postavljanje rasvjete, natječaj za trgovinu; Martin- dovršetak gradnje mrtvačnice;  Makloševac- obnova Društvenog doma; Velimirovac- dovršetak pješačke staze. Uz navedene primjere, otvoreno je još  puno ideja i stavki za idući gradski proračun, a tiču se mnogih naselja i užeg dijela grada.

 
S obzirom na dosadašnju dobru suradnju ,Osječko – baranjska županija osigurala je našem gradskom proračunu značajna sredstva za projektnu dokumentaciju za Dom za starije i nemoćne osobe. To je institucija od kapitalnog značaja,kako zbog velikog interesa korisnika, tako i radi mogućnosti otvaranja većeg broja radnih mjesta. Također, u tijeku je završna faza osnivanja Dječjeg gradskog vijeća, stvoreni su i osnovni preduvjeti za početak rada Sportske ambulante i osnivanje Zajednice braniteljskih udruga. Postoji još niz otvorenih pitanja kao sto su Multumedijski centar, uvođenje alternativnih izvora energije, sanacija gradskog odlagališta otpada, izgradnja sportskog centra sa skate parkom… Ta i slična pitanja može u budućnosti riješiti samo ozbiljan rad ,temeljen na dobroj razvojnoj stategiji, a realizacija je moguća jedino povlačenjem sredstava iz EU fondova. Unatoč sličnom pogledu na probleme te iznimno uspješnoj suradnji s gradonačelnikom i svim strukturama Grada, na prošloj sjednici gradskog vijeća i pripremi za istu, došlo je do značajnih promjena i zaokreta. Uoči same sjednice, stvoreni su preduvjeti za jednu novu većinu u Gradskom vijeću, koju od te sjednice čine 8 vijećnika HDZ-a i 1 vijećnik SDP-a. Tom novom većinom je i donesen rebalans proračun grada Našica, iako isti vijećnik SDP-a, prije nekoliko mjeseci ,nije glasao za donošenje istog proračuna. Pitamo se da li je ovakav preokret na političkoj sceni u gradu, volja cijele jedne političke opcije, dogovor vise opcija ili se radi o odlukama nekolicine pojedinaca i zadovoljavanju čiste političke forme i interesa, ali o tome neka prosude građani? Smatramo da našem Gradu nije poželjan politički monopol i kontroling u smislu ograničavanja naprednih ideja ili namjernog kočenja općeg dobra bez obzira s koje strane one dolaze.

 

Zadovoljstvo je dobiti povjerenje građana i na taj način doći u priliku upoznati i utjecati na bilo koji segment javnog djelovanja. Uz dosadašnji rad, spoznaje i stečeno iskustvo, sigurni smo da možemo još puno kvalitetnije i još bolje doprinijeti pozitivnim pomacima Grada u cijelosti.
Uz Vaše daljnje povjerenje i podršku, spremni smo nastaviti aktivno živjeti, slušati i provoditi inicijative Vas, stanovnika užeg grada i svih prigradskih naselja, za jednu novu, bolju „našičku priču”.

Izađite na izbore 18.svibnja 2014!

Pokažite da volite svoj dom, svoju ulicu, naselje, svoj Grad.

Pružite nam mogućnost da nastavimo sa pokazanim i dokazanim načinom djelovanja!
Iznevjeriti Vas ne znamo!

Vaš HDSSB !!!

Promo članak

Pročitajte još