PLAN AKCIJA DARIVANJA KRVI U PROSINCU 2011.

crvenikriz29_11_1a

 

1. ČETVRTAK, 1.12. – CRVENI KRIŽ Našice, 8.30 – 15 sati
2. SRIJEDA, 7.12. – OŠ Velimirovac, 16.30 – 18 sati
3. SRIJEDA, 7.12. – OŠ Vukojevci, 18.30 – 20 sati
4. PETAK, 9.12. – OŠ Razbojište, 16.30 – 18 sati
5. PETAK, 9.12. – OŠ Stipanovci, 18.30 – 20 sati
6. SRIJEDA, 14.12. – Našicecement, 12 – 15.30 sati
7. SRIJEDA, 14.12. – OŠ Jelisavac, 16 – 19.30 sati
8. ČETVRTAK, 15.12. – VOJARNA Našice, 8.30 – 15 sati
9. UTORAK, 20.12. – OŠ Koška, 17 – 20 sati
10. SRIJEDA, 21.12. – OŠ Feričanci, 17 – 20 sati
11. SRIJEDA, 28.12. – OŠ Subotički Lug, 16.30 – 18 sati
12. SRIJEDA, 28.12. – OŠ Niza, 18.30 – 20 sati
13. ČETVRTAK, 29.12. – DOM  Martin, 17 – 20 sati.
1. ČETVRTAK, 1.12. – CRVENI KRIŽ Našice, 8.30 – 15 sati
2. SRIJEDA, 7.12. – OŠ Velimirovac, 16.30 – 18 sati3. SRIJEDA, 7.12. – OŠ Vukojevci, 18.30 – 20 sati
4. PETAK, 9.12. – OŠ Razbojište, 16.30 – 18 sati5. PETAK, 9.12. – OŠ Stipanovci, 18.30 – 20 sati
6. SRIJEDA, 14.12. – Našicecement, 12 – 15.30 sati7. SRIJEDA, 14.12. – OŠ Jelisavac, 16 – 19.30 sati
8. ČETVRTAK, 15.12. – VOJARNA Našice, 8.30 – 15 sati
9. UTORAK, 20.12. – OŠ Koška, 17 – 20 sati
10. SRIJEDA, 21.12. – OŠ Feričanci, 17 – 20 sati
11. SRIJEDA, 28.12. – OŠ Subotički Lug, 16.30 – 18 sati12. SRIJEDA, 28.12. – OŠ Niza, 18.30 – 20 sati
13. ČETVRTAK, 29.12. – DOM  Martin, 17 – 20 sati.

 

Vrijeme je darivanja – darujete krv, poklonite osmijeh! 

crvenikriz29_11_2a

Pročitajte još