Najava vježbe civilne zaštite „Lapovac 2018”

16 - lapovac1.jpg

16 - lapovac1.jpg

Sutra će se na jezeru Lapovac održati terenska vježba civilne zaštite “Lapovac 2018”. Vježbu organiziraju Grad Našice i Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, a u vježbi će sudjelovati MUP PU Osječko – baranjska PP Našice, Vatrogasna zajednica Našice, DVD Našice, Javna vatrogasna postrojba Našice, Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, HGSS stanica Osijek, Stožer civilne zaštite Grad Našica, Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Našica, Gradsko društvo Crvenog križa Našice i volonteri iz udruga Grada Našica.

Tema vježbe će biti aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Grada Našica na provođenju mjera obrane od poplave za slučaj prelijevanja brane, te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Početak vježbe je u 10 sati na jezeru Lapovac.

Pročitajte još