Poziv udrugama na razmjenu iskustava u sklopu projekta “Od malena – VOLONTIRAM!”

Mladi Crvenog križa Našice pozivaju sve zainteresirane udruge na drugi dio edukacije predstavnika udruga u sklopu europskog projekta solidarnosti “Od malena VOLONTIRAM!”. Na radionici “Primjeri dobre prakse” predsjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica predstavit će Prijedlog plana rada za 2022. godinu, a potom će prisutne udruge predstaviti svoj rad i aktivnosti s naglaskom na aktivnosti djece i mladih. Nakon razmjene, radit će se na ostvarivanju novih suradnji između udruga.

Ideje i aktivnosti koje budu osmišljene na radionici dobit će logističku podršku i pomoć

Uz udruge koje su sudjelovale i na prošlom predavanju, pozivaju se i ostale zainteresirane udruge da se uključe u edukaciju. Nakon edukacije, svi sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju, materijale sa predavanja (prezentacije, literaturu) te prigodan poklon od strane mladih Crvenog križa. Ideje i aktivnosti koje budu osmišljene na radionici „Primjeri dobre prakse“, dobit će logističku podršku i pomoć u provedbi aktivnosti (ako aktivnosti budete provodili) te pomoć u pisanju projekata solidarnosti prema Agenciji za mobilnost i programe Europske Unije ako se udruge odluče uključiti u program Europskih snaga solidarnosti.
Razmjena iskustava održat će se u subotu, 30. listopada 2021. godine u učionici DVD-a Našice, Kralja Petra Krešimira IV 68, Našice (na Martinskoj obilaznici) s početkom u 09:00 sati.
 
Subota Tema Opis
23. listopada „Zakon o volonterstvu i odgoj za volontiranje“

Predavanje o Zakonu o volonterstvu s naglaskom na dijelove zakona koje se odnose na Odgoj za volontiranje

30. listopada „Primjeri dobre prakse“

Predstavljanje plana rada i uspješnih aktivnosti Gradskog savjeta mladih Grada Našica te predstavljanje aktivnosti udruga sudionika. Kroz primjere, raditi će se i na ostvarivanju novih suradnja između udruga sudionika.

13. studenog „Europske snage solidarnosti“ Predstavljanje programa Europskih snaga solidarnosti
Za eventualne upite, ali i za Vaš odgovor na ovaj poziv, molimo Vas da se obratite kontakt osobi u projektu:
Dorijan Lamot – mail: [email protected]. Projekt solidarnosti “Od malena – VOLONTIRAM!” u potpunosti provode mladi Crvenog križa Našice, a nefinancijski pokrovitelj projekta je Grad Našice. Projekt solidarnosti “Od malena – VOLONTIRAM!” sufinanciran je od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije iz fonda Europskih snaga solidarnosti.

Pročitajte još