10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Motičina

sjednica11 9 1a

sjednica11 9 1a

Sjednica će se održati 27.03. 2015. godine (petak) s početkom u 18,00 sati u prostoriji općinskog vijeća Općine Donja Motičina.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice općinskog vijeća
2. Prijedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Općine Donja Motičina od 1.1 – 31.12.2014. godine
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Donja Motičina za 2014. godinu
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Motičina za 2014. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od koncesije, prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini
6. Izvješće o uplaćenim i utrošenim sredstvima komunalne naknade u 2014. godini
7. Izvješće o uplaćenim i utrošenim sredstvima godišnje naknade za održavanje grobnih mjesta u 2014. godini
8. Izvješće o naplati općinskih poreza u 2014. godini
9. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade
10. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Donja Motičina za 2014. godinu
11. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u športu Općine Donja Motičina za 2014. godinu
12. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Donja Motičina za 2014. godinu
13. Izvješće o ostvarenju i rasporedu sredstava osiguranih u proračunu Općine Donja Motičina za političke stranke u 2014. godini
14. Prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Donja Motičina za 2015. godinu
15. Prijedlog Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine Donja Motičina za 2015. godinu
16. Prijedlog Odluke o zaključenju Ugovora o djelu za ispumpavanje septičke jame u naselju Donja Motičina i Ugovor o djelu
17. Odluka o prihvaćanju ponude sustavne deratizacije na području Općine Donja Motičina
18. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine OŠ Vladimir Nazor Feričanci
19. Različito

Pročitajte još