Završna konferencija projekta D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspjeha

U Osijeku u prostoru poduzetničkog inkubatora BIOS, održana je završna konferencija projekta uspješno provedenog projekta D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspjeha kojeg je CLIP Našice provodio posljednjih 18 mjeseci na području Našica.

Projekt je financiran EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, a njegovom provedbom se osigurala implementacija SRLJP OBŽ kroz rad s dugotrajno nezaposlenim osobama i njihovim usmjeravanjem u održivu poljoprivredu zasnovanu na inovativnom pristupu i uzgoju na malim parcelama te poticanjem nezaposlenih na poduzetnički pothvat.  Aktivnostima motiviranja, edukacija i praćenja u pokretanju poslovanja kroz rad Info točke, ranjivim skupinama pružene su prilagođene usluge osnaživanja i osposobljavanja s ciljem zapošljavanja (edukacije, radionice, individualna savjetovanja).

U sklopu aktivnosti namijenjenih nezaposlenim osobama održano je ukupno 6 ciklusa svake od aktivnosti (interaktivne motivacijske radionice, ciklusa radionica o pokretanju vlastitog posla, ciklus edukacija o operativnom funkcioniranju OPG-a i ciklus edukacija o ekološkoj poljoprivredi), po 2 ciklusa na svakoj lokaciji- Dalj, Osijek i Našice. Na motivacijskim radionicama sudjelovalo je 60 polaznika, edukaciji o pokretanju poslovanja za nezaposlene koji razmišljaju o samozapošljavanju 68 polaznika, edukaciji o operativnom funkcioniranju OPG- 53 polaznika, a edukaciji o ekološkoj poljoprivredi prisustvovala su 54 polaznika.

 

U projekt su bili uključeni i učenici srednjih škola poljoprivrednog smjera koji su se upoznali s poduzetništvom i koji su osnaženi za pokretanje posla nakon završenog obrazovanja.  Edukacijama za učenike sudjelovale su Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Srednja škola Dalj i Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice. Na edukacije o poduzetništvu kroz 5 tema (Poduzetnička igra, Poduzetničke osobine i vještine, Identificiranje poslovne prilike i razrada, Kako započeti vlastiti posao? i Marketing poduzetnika početnika) bila su uključena 94 učenika.

 

Jedna od projektnih aktivnosti bilo je i formiranje Info točki za (samo)zapošljavanje. Tako se s korisnicima kroz 18 mjeseci radilo u 3 Info točke: Info točka OSIJEK – Centar za poduzetništvo, Info točka DALJ – Poduzetničko – razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. i Info točka NAŠICE – Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice. Izuzetno je zadovoljstvo svjedočiti poslovnom uspjehu korisnika Info točke sa (samo) zapošljavanje Našice koji su na temelju naših edukacija i mentoriranja uspjeli ostvariti potporu HZZ za samozapošljavanje i pokrenuti svoje poduzetničke priče.“ – rekla je Emilija Malovčak, predsjednica CLIP Našice i projektna koordinatorica.

Održana su i 4 studijska putovanja i posjeta OPG-ovima u Baranji s ciljem predstavljanja primjera dobre prakse i promoviranja OPG-a kao jednog od oblika zapošljavanja i unaprjeđenja Slavonije i Baranje. Kao dodana vrijednost projekt tiskan je priručnik za izradu poslovnog „Pokrećem posao“ kao pomoć svim osobama koje se planiraju zaposliti putem potpore HZZ-a. Autorica vodiča je Emilija Malovčak iz CLIP Našice koji je imao ulogu izdavača.  U skladu s nastalom pandemijom Koronavirusa i nemogućnosti održavanja osobnih poslovnih savjetovanja, CLIP Našice organizirao je web edukaciju „Pokrećem posao“ namijenjenu svima onima koji planiraju pokretanje vlastitog posla. Edukacija je iznjedrila sadržaj koji je CLIP Našice odlučio izdati u obliku priručnika koji će i nakon završetka projekta sigurno biti velika pomoć osobama koje planiraju zaploviti poduzetničkim vodama.“  – rekla je Malovčak.

 

Nositelj projekta bio je Centar za poduzetništvo, J. J. Strossmayera 341, 31 000 Osijek, a partneri:

Poduzetničko – razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.

Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice

Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek

Vrijednost projekta: 839.848,29 HRK

Pročitajte još