Završena edukacija liječnika za rad na dijagnostičkoj opremi

U sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko – baranjske županije“ provedena je edukacija liječnika za rad na UZV i Color doppleru. Čitav projekt vrijedan je više od 26 milijuna kuna, a provodio se na području Osječko – baranjske županije tijekom protekle dvije godine. Projektom, koji za cilj ima poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko – baranjske županije, nabavljena je i najmodernija dijagnostičko – medicinska oprema. Kako se radi o najnovijoj tehnologiji opreme i činjenici da je ona u nekim ambulantama po prvi puta u upotrebi, ukazala se potreba edukacije liječnika koji će je koristiti u svakodnevnom radu.

Educirano je ukupno 15 liječnika Doma zdravlja Osječko – baranjske županije koji su nakon provedene edukacije dobili ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike. Edukaciju ukupne vrijednosti 165.000,00 kuna proveo je Medicinski fakultet u Osijeku, nakon koje su liječnici iz Osijeka, Đakova, Našica, Donjeg Miholjca i Našica osposobljeni za pružanje još bolje medicinske njege svojim korisnicima.

Kroz projekt Dostupnije primarne zdravstvene zaštite na cijelom području županije u sklopu kojeg se isporučenom medicinsko – tehničkom i dijagnostičko – terapijskom opremom omogućilo više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka kako bi se smanjio pritisak na jedine dvije bolnice u našoj županiji te infrastrukturnim radovima poboljšani su uvjeti u šest domova zdravlja – u Osijeku, Našicama, Đakovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu. Gradi se i nova zgrada Doma zdravlja Našice, a u Osijeku je osiguran pristup osobama s invaliditetom ugradnjom dizala u tri zdravstvene stanice.

Pročitajte još