Završen “SoliDARE” – Susret voditelja programa Europske unije za mlade

 

Od 20. do 24. rujna trajao je SoliDARE susret voditelja programa EU u područjima za mlade iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u Temišvaru, Rumunjska. Na susretu je bilo preko 70 predstavnika organizacija iz cijele Europe, a među njima se našlo i četiri predstavnika iz Hrvatske.

Dorijan Lamot predstavljao je Gradsko društvo Crvenog križa Našice, Dunja Lazar Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, Mirjana Jozanović Udrugu PRONI Centar za socijalno podučavanje iz Osijeka i Lucija Dugorepac Udrugu Ocean Znanja iz Zagreba. Na susretu su sudionici prošli kroz radionice mentorstva, networking-a, stvaranja partnerstva, razvijanja novih programa, projekata, a jednu sesiju sudionici su imali priliku postaviti direktna pitanja predstavnicima Europske Komisije preko Zoom platforme: Andrei Popescu i Ruard Wallis.

Cilj SoliDARE susreta bio je stvaranje mreže organizacija u Europi

Osim radionica, organizatori Rumunjska nacionalna agencija, Poljska nacionalna agencija, SALTO ESC Resursni Centar te domaćini susreta FITT udruga mladih su pripremili dva koncerta i šetnju gradom uz vodiča. Cilj SoliDARE susreta bio je stvaranje mreže organizacija u Europi koje provode Europske programe za mlade, osnaživanje i daljnji razvoj programa za mlade te razgovari o poteškoćama koje organizacije imaju u provedbi programa kako bi se došlo do rješenja tih problema.

We Are #SoliDARE #WeAreSoliDARE

Pročitajte još