Vlada prihvatila Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Vlada prihvatila Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Vlada prihvatila Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Na 123. sjednici Vlade koja je održana u srijedu u Banskim dvorima, prihvaćen je Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Poslovi državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Donošenjem ovoga zakona unaprijedit će se čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprijediti katastar infrastrukture, uspostaviti registar zgrada, unaprijediti registar prostornih jedinica, unaprijediti registar geografskih imena, unaprijediti katastar nekretnina, osigurati kvaliteta prostornih podataka Državne geodetske uprave te osigurati učinkovitije planiranje i provedba unaprijeđenja sustava zemljišne administracije (katastra i zemljišnih knjiga), revidirat će se poslovni procesi postupanja u katastru i nastavno u zemljišnim knjigama u svrhu značajnog smanjenja broja procedura i izbjegavanja dvostrukih provedbi nastalih na temelju trenutno važećih propisa u katastarskim i zemljišnoknjižnim postupcima.

Donošenjem ovoga zakona osigurat će se i unaprijeđenje katastra infrastrukture propisivanjem nadležnosti Državne geodetske uprave za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture kao i stavljanje na raspolaganje podataka o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima za područje cijele Republike Hrvatske.

Registar zgrada će se uspostaviti kao evidencija o svim zgradama i posebnim dijelovima zgrada izgrađenim na području Republike Hrvatske i kao takav imati poveznicu s katastrom i zemljišnom knjigom, ali i drugim tijelima državne uprave.

Unaprijeđenjem katastra nekretnina uspostavit će se poslovni procesi koji će omogućiti osnivanje, vođenje i održavanje jedinstvene evidencije o nekretninama te će se urediti i unaprijediti postupanja u cilju usklađivanja evidencija katastra i zemljišne knjige.

Državna geodetska uprava će ovim zakonom osigurati preduvjete za ubrzanje postupanja i razvoj e-usluga u području registracije i tržišta nekretnina i to ubrzanjem postupanja kako na strani privatnog sektora, prilikom izrade geodetskih elaborata, tako i ubrzanjem i standardiziranjem postupanja na strani katastarskih ureda, prilikom potvrđivanja izrađenih elaborata, i to uvođenjem sustava digitalnog geodetskog elaborata (u daljnjem tekstu: SDGE).

Ovim zakonom se uređuje opseg, način rada i rokovi obavljanja poslova u ZIS-u u okviru nadležnosti Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa, kao i koordinacija, upravljanje, način odlučivanja, udomljavanje i održavanje te planiranje i financiranje ZIS-a, čime je ZIS potpuno uređen informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra u kojem se podaci zemljišnih knjiga i katastra pohranjuju, održavaju i čuvaju, a sastoji se od podataka pohranjenih u BZP-u, podataka zemljišne knjige, podataka katastra zemljišta i podataka katastra nekretnina.

Zakonom će se urediti postupanja u elektroničkom poslovanju za izdavanje podataka iz evidencija i dokumentacije Državne geodetske uprave, a osigurat će se i učinkovita provedba Nacionalnog programa reformi 2018. Vlade Republike Hrvatske.

Pročitajte još