Utemeljen ogranak Demokratskog saveza nacionalne obnove DESNO za grad Našice

desno1a

Demokratski savez nacionalne obnove u širenju svoje stranačke infrastrukture dana 17.12.2014. u 20 sati održao je utemeljenje ogranka Demokratskog saveza nacionalne obnove DESNO za grad Našice. 

 

Na utemeljenju ogranka Demokratskog saveza nacionalne obnove nazočili su predsjednik i dopredsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove, g.Anto Đapić i g. Vedran Novokmet te g. Perica Perić, predsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove za općinu Podgorač.

desno2a

Za dužnosnike su izabrani:

Gvozdić Gerhard, predsjednik
Gvozdić Iva, dopredsjednica
Galinec Marin, tajnik

U nadzorni odbor izabrani su:

Antun Juranić
Stjepan Umiljanović
Đurica Kniha

Pročitajte još