Ukidanje zabrane posjeta Odjelu za pedijatriju i Odjelu za ginekologiju Opće bolnice Našice

bolnica2
bolnica2

Uvidom u epidemiološko kretanje respiratornih bolesti prestaje zabrana posjeta pacijentima Odjela za pedijatriju i Odjelu za ginekologiju Opće bolnice Našice te su posjete pacijentima od dana 17. ožujka 2017. godine dozvoljene.

Pročitajte još