Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica provodi projekt “Nauči me i uspjet ću!”

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica gotovo punih godinu dana provodi projekt Nauči me i uspjet ću! Projekt je odobren u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost projekta iznosi 1.492.970,50 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 27.4.2020. do 27.4.2022. godine.

Partneri na projektu su Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina, „MI“ udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju Požega, CZSS Slatina, Virovitičko – podravska županija i Grad Slatina, a suradnik na projektu CZSS Požega. Tijekom posljednjih godinu dana u sklopu projekta provodile su se različite aktivnosti usmjerene na tri ciljne skupine: osobe s invaliditetom, članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu te stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom, a koji uključuju predstavnike nositelja projekta i partnerskih i suradničkih organizacija.

U Udruzi „Jaglac“ Orahovica, Udruzi Vretenac Slatina i Udruzi „MI“ Požega započela je provedba Programa dnevnih aktivnosti u zajednici za osobe s invaliditetom pod nazivom „Škola samostalnog življenja“. U okviru navedenog projekta provode se aktivnosti s korisnicima u sve tri udruge usmjerene na aktivnu podršku neovisnom življenju (briga o sebi, razvoj svakodnevnih životnih vještina), aktivnosti organizacije slobodnog vremena (provedba produktivnih kreativnih aktivnosti/radionica, organizacija vlastitog slobodnog vremena, alternativne radionice s vanjskim suradnicima) te povremene aktivnosti koje se odnose na radionice podrške u osobnom razvoju i razvoju socijalnih kompetencija (radionice sa psihologinjom i edukacijskim rehabilitatoricama).

Osim toga, provodile su se i aktivnosti usmjerene na osnaživanje članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu, a to su edukacijsko rehabilitacijske i psihološke radionice s naglaskom na pravo na podršku u zajednici te prevenciju stresa, sagorijevanja i pomirenja životnih uloga. Održane su i dvije dvodnevne radionice o pristupu i specifičnostima rada s osobama s invaliditetom te jedna dvodnevna radionica razvoja komunikacijskih vještina i timskog rada za stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom. Cilj programa „Škola samostalnog življenja“ je doprinijeti neovisnom životu osoba s invaliditetom u zajednici s ciljem prevencije institucionalizacije, pružiti podršku članovima obitelji koji skrbe o ovisnom članu te educirati stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom.

Pročitajte još