Udruga Jaglac partner projekta „Osnaživanje osoba s fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unaprjeđenje digitalnih marketing vještina“

Institut ekonomskih nauka iz Beograda započeo je 1. listopada 2023. provedbu inkluzivnog znanstvenog projekta „Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje digitalnih marketing kompetencija“ (eng. „Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work“, skraćeno DI – MARC) u kojem Udruga Jaglac sudjeluje kao partner na projektu.

Projekt DI – MARC odobren je u okviru visoko konkurentnog natječaja ESF-a 2022 SOC-INNOV Europskog socijalnog fonda plus (ESF), te je od strane ocjenjivača dobio visokih 96/100 bodova, što je jedna od najvećih ocjena za projekte iz područja društvenih znanosti koju je Srbija dobila za programe financirane od strane Europske komisije. Projekt traje 24 mjeseca (1. listopada 2023. – 30. rujna 2025.).

Ovaj projekt provodi Departman za digitalnu ekonomiju Instituta ekonomskih nauka u suradnji s devet institucija iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore u sklopu komponente zapošljavanje i socijalne inovacije Europskog socijalnog fonda plus, glavnog programa Europske unije u području rada, zapošljavanja i socijalne politike, koji je otvoren i zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji.

Partneri uključeni u provedbu projekta:
  • Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija – voditelj projekta
  • Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije, Beograd, Srbija
  • Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd, Srbija
  • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica, Hrvatska
  • Centar za poduzetništvo, Osijek, Hrvatska
  • Poduzetničko – razvojni centar Općine Erdut, Hrvatska
  • Općina Erdut, Hrvatska
  • MAMM, Nikšić, Crna Gora
  • Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
  • Opština Kotor, Crna Gora

Projekt DI-MARK usmjeren je na korištenje digitalnih tehnologija za poboljšanje uključenosti, odnosno poboljšanje digitalnih marketinških kompetencija i vještina osoba s tjelesnim invaliditetom za rad na daljinu (remote work). Rad na daljinu nudi izniman potencijal za zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom. Međutim, glavni izazovi za njih su djelomično ili potpuno isključivanje s tržišta rada i nedostatak digitalnih vještina potrebnih za zapošljavanje kako na tradicionalnom tržištu rada tako i na udaljenim digitalnim radnim platformama (Upwork, Freelancer, Fiverr). U tom smislu, cilj projekta DI-MARC je unaprijediti kompetencije osoba s invaliditetom, što će se postići (1) procjenom razine njihovih postojećih vještina i kompetencija i (2) izradom i provedbom programa obuke za izgradnju i poboljšanje vještina i kompetencija potrebnih za rad. Segment digitalnog marketinga odabran je kao primarno područje za istraživanje zbog značajnog povećanja potražnje za poslovima u ovom području na udaljenim radnim platformama te činjenice da su mogućnosti zapošljavanja osoba s tjelesnim invaliditetom najveće u sektoru digitalnog marketinga.

Pročitajte još