U novoj emisiji Studija PLUS saznajte više o udruzi koja okuplja mlade entuzijaste

U Studiju PLUS saznajte više o našičkoj Udruzi mladih INFO koja je izuzetno aktivna na području Grada, a potiče mlade na djelovanje u vlastitoj sredini, te ih usmjerava da budu dio promjene, ali i da postanu snažni pokretači pozitivnih promjena u društvu. U novoj emisiji Studio PLUS ugostili smo predsjednicu Udruge Ivonu Ćosić i članicu Marinelu Krmpotić koje su pričale o djelovanju Udruge, ali i koji su konkretni ciljevi poput promicanja, razvoja i unapređivanja kvalitete života mladih na ovom području.

U emisiji saznajte više o nizu projekata mladih entuzijasta i što se to priprema za još jedan Advent u Našicama?

Pročitajte još