Temeljni ogranak HDZ-a Grada Našica

hdssb1
Temeljni ogranak HDZ Grada Našica svoje redovne aktivnosti ovog proljeća nastavlja sa stranačkim okupljanjima svakog ponedjeljka u 20 sati u “Gregerovoj vili”. Članovi Izvršnog odbora TO informiraju šire članstvo i simpatizere stranke o aktivnostima Mjesnog odbora, i odlukama Gradskog Vijeća. Ovo predizborno vrijeme puno je aktivnosti i priprema za nadolazeće lokalne izbore.
U koordinaciji i suradnji TO  sa Gradskim odborom izrađuju se planovi i traže najbolja rješenja koja će se predstaviti građanima Našica u obliku stranačkog programa. HDZ će za predstojeći  mandat gradu i okolnim naseljima ponuditi realna i stručna rješenja sa kandidatima koji ih mogu provest u djela. U HDZ ovom biračkom tijelu prevladava razmišljanje o sinergiji vlasti grada, županije i RH. Nakon provedenih izbora i uspostave ovako planirane vlasti na tri nivoa, građani Našica mogu očekivati brža rješenja mnogih pitanja koja dosad nisu rješavana iz birokratskih razloga i sitnostranačkih interesa bivše vlasti.
Predsjednik Temeljnog ogranaka HDZ Grada Našica, Vlado Keglević, dipl.inž.

Pročitajte još