Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih grada Našica

mladi1a

Za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica, tajnim glasovanjem, izabrani su:

1. Jelena Galić iz Našica – za članicu

    Zoran Katona iz Martina – za zamjenika članice

2. Alen Sekula iz Markovca Našičkog – za člana

    Vedrana Mak iz Markovca Našičkog – za zamjenicu člana

3. Goran Konjetić iz Našica – za člana

    Goran Novaković iz Našica – za zamjenika člana

4. Anamarija Galović iz Našica – za članicu

    Tomislav Keglević iz Našica – za zamjenika članice

5. Jurica Katavić iz Našica – za člana

    Mario Kiković iz Našica – za zamjenika člana

6. Ivan Keglević iz Našica – za člana

    Mihael Dendis, iz Jelisavca – za zamjenika člana

7. Ana-Marija Vranaričić iz Našica – za članicu

    Emin Osmanović iz Našica – za zamjenika članice

Mandat članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica traje 3 (tri) godine. 

Dokument o rješenju pogledajte ovdje.

Pročitajte još