Razvoj zdravstvenog turizma

Zdravstveni turizam jedan je od važnih turističkih proizvoda Hrvatske. Riječ je o proizvodu koji je potaknut orijentacijom društva na zdravi život i preventivno djelovanje. Rast životnog standarda i velik značaj zdravog stila života megatrendovi su koji danas karakteriziraju razvijene svjetske ekonomije, pridonoseći i iznadprosječnom rastu zdravstvenog turizma. Svijest o važnosti očuvanja zdravlja još je više porasla u vrijeme posebnih okolnosti u kojima se nalazimo već godinu dana izazvanih pandemijom koronavirusa.

Ponuda zdravstvenog turizma u Hrvatskoj danas obuhvaća kompleksan skup pružatelja usluga wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma te je ona disperzirana diljem zemlje iako postoji očigledna koncentracija na Kvarneru, u Istri, županijama Sjeverne Hrvatske te na području Zagreba. Prilagodbom zakonodavnog okvira, u dijelu Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i Zakona u pružanju usluga u turizmu omogućilo se poticanje ulaganja kao i obavljanje ugostiteljskih i usluga zdravstvenog turizma bolnicama, lječilištima i specijalnim bolnicama. Navedene izmjene i dopune značajne su i za provedbu investicija koje idu u smjeru regionalne specijalizacije hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kroz stvaranje okvira za ulaganja u zdravstveni turizam u lječilištima i bolnicama, navodi Ministarstvo turizma i sporta.

Pročitajte još