Pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko – baranjske županije „Našice 2024.“

U organizaciji Stožera civilne zaštite Osječko – baranjske županije u utorak (28. svibnja 2024. godine) u Našicama – na lokaciji zgrade Gradske uprave Grada Našice (Trg dr. Franje Tuđmana 7) i širem području Trga – održat će se pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko – baranjske županije pod nazivom „Našice 2024.“. Pokazna vježba počinje u 13.00 i traje do 14.00 sati.

Prema scenariju, Pokazna vježba će biti zahtjevna za sudionike, a atraktivna za promatrače. Krizni događaj obuhvaća simulaciju požara u zgradi gradske uprave, evakuaciju djelatnika i građana zatečenih u zgradi, niz aktivnosti vatrogasaca, policije, HGSS-a, hitnih medicinskih službi, Crvenog križa i drugih operativnih službi civilne zaštite Osječko – baranjske županije i Grada Našica. U Pokaznu vježbu „Našice 2024.“ izravno su uključene 74 osobe, kao i 14 interventnih vozila, a koristit će se zvučno oglašavanje opasnosti i prolaska hitnih službi. Riječ je o pokaznoj vježbi civilne zaštite te nema razloga za uznemirenost. Stožer civilne zaštite Osječko – baranjske županije i Grada Našica ujedno poziva građane Našica da pogledaju izvođenje vježbe.

Pročitajte još