Podnošenje prijava za poticanje obnovljivih izvora energije počinje danas, 15. studenog

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni poziv za sufinanciranje projekata poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Zaprimanje zahtjeva počinje od 15. studenog.

Jedan od najboljih načina zaštite od rasta cijena struje u budućnosti

Cilj je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 2350 sustava za korištenje OIE. Očekivani učinci provedbe Poziva su godišnja ušteda energije od 0,0825 PJ i smanjenje emisije CO2 od 3.880,00 t CO2. Sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21 i 30/22) nositelj ušteda koje će biti ostvarene provedbom ovog Poziva je Fond.

Sredstva Fonda

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura) Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

  •  do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  •  do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  •  do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.             

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova primjenjuju se ograničenja po mjerama sukladno točki V. Poziva. Fond pridržava pravo razmjerno umanjiti postotno učešće u sufinanciranju opravdanih troškova, do najviše 5% od gore navedenih postotnih učešća.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Obavijest o trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr. Prijavitelj u roku za dostavu prijave, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda (u daljnjem tekstu: odluka), može odustati od prijave kao i izmijeniti ili dopuniti istu. U slučaju izmjene ili dopune prijava dobiva novi redni broj koji se tada smatra rednim brojem podnošenja prijave.

Pročitajte još