Početak radova na izgradnji fontane u Kršincima

Započeli su radovi na izgradnji fontane u Kršincima. Općinski načelnik Goran Đanić obišao je početak radova te je izjavio da se i dalje nastavlja s izgradnjom fontana u Općini Podgorač. Izgradnju fontane je na natječaju dobila tvrtka Temelj d.o.o. Našice. Vrijednost ove investicije je 170.000,00 kn. Rok završetka radova je 01.06.2021. godine, a financijska sredstva su osigurana iz izvornih prihoda iz proračuna Općine Podgorač.

Pročitajte još