Početak obrazovanja u Državnoj vatrogasnoj školi

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Države vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik  Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010.

Očekivani početak formalnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u sjedištu Državne vatrogasne škole Zagreb, Odjelu Rijeka, Odjelu Split i Odijelu Osijek je studeni 2021.

Prije upisa održat će se ispitivanje tjelesne i psihičke sposobnosti

Nastava će se odvijati u obliku redovne nastave, a u sjedištu Zagreb se polaznicima nudi i usluga smještaja. Prije upisa održat će se ispitivanje tjelesne i psihičke sposobnosti. Poziv za ispitivanja tjelesne i psihičke sposobnosti, po potrebi i održavanju intervjua bit će objavljen na stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, Državna vatrogasna škola.

Programu prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i programu prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar mogu pristupiti polaznici ne stariji od 29 godina, obzirom osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora biti mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca.

Programu prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac mogu pristupiti osobe sa završenom srednjom školom ili stečenom stručnom spremom trogodišnje ili četverogodišnje srednje škole.

Programu prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar mogu pristupiti osobe sa završenom  četverogodišnjom  strukovnom srednjom školom tehničkog  usmjerenja iz jednog od slijedećih područja:   – strojarstvo   – brodogradnja   – metalurgija   – elektrotehnika   – geologija, rudarstvo i nafta   – poljoprivreda   – šumarstvo   – obrada drva   – graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali   – kemijska tehnologija   – grafika   – tekstil   – obrada kože   – optika i obrada stakla   – unutarnji poslovi i zaštita.

Mole se zainteresirane osobe da ispune google obrazac sa podacima o željenom programu prekvalifikacije,  mjestu pohađanja navedenog, jesu li u sjedištu Zagreb zainteresirani za korištenje usluge smještaja te osobnim podacima najkasnije do 10.10.2021.

Obrazac je dostupan preko poveznice https://forms.gle/P8a4dd7pGpgfD3Aq8

Navedene informacije će se koristiti u svrhu organiziranja ispitivanja prije upisa te se u druge svrhe neće koristiti.

Upute za popunjavanje obrasca

U obrazac unesite adresu elektronske pošte, željeno mjesto pohađanja programa prekvalifikacije (Zagreb, Rijeka, Split ili Osijek), polaznici koji iskazuju želju za polaganjem programa prekvalifikacije u Zagrebu trebaju naznačiti žele li koristiti uslugu smještaja, željeni program prekvalifikacije (vatrogasac ili vatrogasni tehničar), osobne podatke (ime, prezime, kontakt).

Izvor: HVZ

Pročitajte još