Našice – Akcijski plan energetskog održivog razvoja grada Našice – SEAP

grad1a

grad1a

Akcijski plan energetskog održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan, SEAP) je dokument kojim potpisnik Sporazuma gradonačelnika određuje na koji će se način postići cilj smanjenja emisije CO2 do 2020. godine. Plan definira aktivnosti i mjere za postizanje cilja, zajedno s rokovima i preuzetim obvezama, a mora biti u skladu sa smjernicama iz Sporazuma gradonačelnika.

 

Akcijski plan koristi rezultate Referentnog inventara emisija CO2 kao temelja za definiranje područja djelovanja i poduzimanje najboljih mogućih mjera za ostvarenje smanjenja emisije CO2. Na temelju prikupljenih podataka o zatečenom stanju, Plan identificira najbolje mjere te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za barem 20% do 2020. godine.

 

Glavni ciljevi izrade i provedbe Akcijskog plana su:

• smanjiti emisije CO2 iz svih sektora provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom energije, edukacijom i drugim mjerama;
• u što većoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada ili općine;
• smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete;
• omogućiti transformaciju urbanih u ekološki održiva područja.

 

Dokument možete preuzeti ovdje: Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Našice

 

Kompletan sadržaj priloženog dokumenta možete pogledati u nastavku.

seap2

 

Pročitajte još