Peti dan Hrvatska vojska pomaže u obrani od poplava

Na izgradnji nasipa na području Jasenovca u mjestu Trebež i danas, 16. ožujka 2018. godine angažiran je protupoplavni vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH sa 104 pripadnika OS RH i šest teretnih vozila, kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.

Na izgradnji nasipa na području Jasenovca u mjestu Trebež i danas, 16. ožujka 2018. godine angažiran je protupoplavni vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH sa 104 pripadnika OS RH i šest teretnih vozila, kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.

Na izgradnji nasipa na području Jasenovca u mjestu Trebež i danas, 16. ožujka 2018. godine angažiran je protupoplavni vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH sa 104 pripadnika OS RH i šest teretnih vozila, kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.

Također, na području Lekenika angažirani su pripadnici OS RH sa cisternom za vodu od 3.500 litara za opskrbu mjesnog stanovništva pitkom vodom.

Svim snagama angažirani

Pripadnici Oružanih snaga RH s motornim i teretnim strojevima angažirani su na aktivnostima u pomoći u obrani od poplava, tamo gdje je prema procjenama nadležnih civilnih institucija to najpotrebnije te sukladno odluci potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića.

Pročitajte još